Funkcija planiranja

Vrste planova:

 • dugoročni   – sredstvo za ostvarivanje dugoročnih ciljeva poslovanja preduzeća, koriste ih velika preduzeća, zbog dugog prilagođavanja, prava, isplativa područja poslovanja
 • srednjoročni – most između dugoročnih i kratkoročnih, obuhvataju periodo od 1 do 5 godina, definišu moguć asortiman i obim proizvodnje, kao i neophodna ulaganja kako bi se to realizovalo.
 • kratkoročni   – osnovni, godišnji, taktički – precizno definišu asortiman, obim i mesečne dinamike preduzeća
 • operativni plan definiše radne zadatke.

 Faze planiranja:

 1. faza – planska služba izrađuje osnovne planove
 2. faza – fukncija upravljanja bira odgovarajuću varijantu plana

 Organizacija funkcije planiranja

Funkcija planiranja je samostalna organizaciona jedinica podređena organizaciji upravljanja. Izrada operativnih planova može biti decentralizovana.

Aktivnosti funkicje planiranja:

 1. predvideti i definisati za određeni vremenski period u napred aktivnosti
 2. to omogućava uspešnije poslovanje i razvoj
 3. razvojna istraživanja i analiza uspešnosti poslovanja
 4. izrada dugoročnih, srednjoročnih i kratkoročnih planova
 5. definisanje radnih zadataka – poslova koje bi u datom vremenu trebalo izvršiti

Podeli