Hemijski fakultet

Hemijski fakultet svake godine obrazuje veliki broj kadrova u oblasti hemije. Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu vodi poreklo iz Liceja i Velike škole. Ako se profesura, redovna nastava, laboratorija i začetak biblioteke mogu uzeti za minimum uslova koji definišu jednu katedru, onda se može smatrati da je 1853. godine osnovana Katedra za hemiju – preteča današnjeg Hemijskog fakulteta. Pogledajte sve važne informacije kako se upisati na Hemijski fakultet, kolika je školarina i druge važne informacije o Hemijskom faksu.

Žena u laboratoriji pravi eksperiment

Danas se Hemijski fakultet nalazi na adresi Studentski trg 12-16. Akademsko obrazovanje na Hemijskom fakultetu se ostvaruje kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja, koja se obavljaju u cilju razvoja nauke i struke, podizanja kvaliteta nastave, naučnog i stručnog usavršavanja, razvoja naučnog i nastavnog podmlatka, uvođenja studenata u naučni rad, kao i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj fakulteta.

Od osnivanja do danas na ovom fakultetu diplomiralo je 2898 studenata. Fakultet je dao 97 specijalista i 345 magistara, kao i 204 doktora nauka.

Organizacione jedinice Hemijskog fakulteta

Na fakultetu postoji 6 katedri, i to:

 • Katedra za neorgansku hemiju,
 • Katedra za organsku hemiju,
 • Katedra za biohemiju,
 • Katedra za analitičku hemiju,
 • Katedra za nastavu hemije, kao i
 • Katedra za primenjenu hemiju.

Na fakultetu takođe postoje i dva centra, i to:

 • Centar za hranu i molekularnu biotehnologiju i
 •  Inovacioni centar Hemijskog fakulteta.

Studijski programi Hemijskog fakulteta

Osnovne akademske studije (4 godine)

 • Studijski programi:

             – Hemija

             – Biohemija

            – Hemija životne sredine

 • Trajanje: 8 semestara i nose 240 ESPB

Integrisane akademske i diplomske studije (5 godina)

 • Studijski program: Nastava hemije
 • Trajanje: 10 semestara i nose 300 ESPB

Master akademske studije (1 godina)

 • Studijski programi:

– Hemija

            – Biohemija

            – Hemija životne sredine

 • Trajanje: 2 semestra i nose 60 ESPB

Doktorske akademske studije (3 godine)

 • Studijski programi:

– Hemija

            – Biohemija

 • Trajanje: 6 semestara i nose 180 ESPB

Prijemni ispit i uslovi za upis na Hemijski fakultet

 • Uslov za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija je završena srednja škola u trajanju od 4 godine i položen prijemni ispit.
  • Za studijske programe Hemija, Hemija životne sredine i Nastava hemije, polaže se prijemni ispit iz hemije (60 poena)
  • Za studijski program uslov je prijemni ispit iz predmeta hemija i biologija (po 30 poena).
 • Uslov za upis na studijski program master akademskih studija Hemije Hemije životne sredine je odgovarajuće visoko obrazovanje u ukupnom obimu od 240 ESPB:
 • Uslov za upis na studijski program master akademskih studija Biohemije je odgovarajuće visoko obrazovanje u ukupnom obimu od 240 ESPB: Hemijski fakultet, Biološki fakultet (profesor biologije i hemije, molekularna biologija, biologija), Prirodno-matematički ili Filozofski fakulteti (hemija), Farmaceutski fakultet, Poljoprivredni fakultet (zaštita bilja i prehrambenih proizvoda i prehrambena tehnologija), Medicinski fakultet, Tehnološko-metalurški fakultet, Tehnološki fakultet, Stomatološki fakultet i Fakultet veterinarske medicine.
 • Uslov za upis na doktorske akademske studije:
  • sakupljeno bar 300 ESPB i prosečna ocena 8,00 i/ili
  • objavljen bar jedan naučni rad u međunarodnom časopisu

Školarina na Hemijskom fakultetu

 • Osnovne akademske studije: 90.000,00 dinara.
 • Integrisane akademske studije: 90.000,00 dinara.
 • Master akademske studije: 120.000,00 dinara.
 • Doktorske akademske studije: 150.000,00 dinara.
slika


KONTAKT
Adresa: Studentski trg 12-16, 11000 Beograd
Telefon: 011/3282-111
Website: www.chem.bg.ac.rs

Podeli