Humanizam i renesansa

Razvija se od  XIV – XVI veka, a neke zemlje u XVII vek.

Humanus – čovečnost (latinski).
Renesans – preporod (francuski).

Uslovi nastanka:

 • Nezadovoljstvo srednjim vekom i crkvenom dogmom.
 • Formiranje novog građanskog sloja (zanatlije, trgovci), razvijaju se prirodne nauke (astronomija, matematika, geografija).
 • Otkriće štamparije.
 • Velika geografska otkrića i razvoj gradova.

Humanizam

 • Čovek je konačno dospeo u centar pažnje: „Čovek vredi onoliko koliko zna i oseća, a ne koliko je uspeo da se iskupi od iskonskog greha“.
 • Humanisti su učeni ljudi, obrazovani na univerzitetima a ne monasi i kaluđeri kao u srednjem veku.
 • Uzore nalaze u antičkoj umetnosti.
 • Kult lepote.
 • Pišu dela na latinskom jeziku.

Teme:

 • čovek kao fizičko i duhovno biće
 • lepota
 • ljubav
 • priroda
 • događaji iz svakodnevnog života.

Renesansa

XVI vek

 • Piše se na narodnom jeziku, a potiskuje se latinski.
 • Naglašena su slobodna ljudska osećanja.
 • Teme se preuzimaju iz humanizma.
 • Kritika crkve.
 • Insistira se na harmoniji svih delova jednog književnog dela.
 • Menja se čovekov odnos prema životu (javlja se optimizam i duhovna vedrina u ovozemaljskom životu).
 • Poezija – najzrazvijenije ljubavne pesme. Sonet.
 • ProzaNovele; Romani: viteški, parodije i pastoralni.
 • DramaKomedija.

Nauka o književnosti – razvija se teorija književnosti i poetika.

Zemlje: Italija, Francuska, Engleska, Nemačka, Španija, Portugal, Poljska, Dubrovačka republika.

Podeli