Ideas for Action – Radionica u pisanju projekata

Radionica Ideas for Action će biti održana po prvi put u Srbiji, 18. februara 2017. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Ova radionica ima za cilj da pomogne učesnicima u pisanju projekata iz oblasti održivih razvojnih ciljeva sa kojim će takmičari dalje nadmetati.

Stolice u sali za seminar

Ekonomski fakultet u Beogradu će biti domaćin prezentacije prestižnog takmičenja I4A – Ideas for Action koje se drugi put organizuje u Evropi, a po prvi put u Srbiji. Takmičenje obuhvata izradu projektnih rešenja u oblasti održivog razvoja. Mladi lideri koji se prijave na ovo takmičenje će biti podeljeni u dve kategorije u zavisnosti od godina starosti (14-18 i 18-35). Najbolji timovi dobijaju mogućnost prezentovanja svojih rešenja pred telima MMF-a i Svetske banke, a tu se nalazi i pomoć Wharton School poslovnog inkubatora. Takođe,  pobedničke ideje će biti objavljene u knjizi koju izdaje Svetska banka, pod nazivom „Finansiranje održivog razvoja“.

Bitne informacije su da takmičarski tim može činiti od 2 do 6 članova, dok je rok za podnošenje projekata 28. februar 2017. godine. Sve dodatne informacije možete dobiti putem e-mail adrese nstajic@ekof.bg.as.rs.

Takmičenje je podržala Svetska banka i Wharton School – University of Pennsilvania u saradnji sa našim fakultetom.

Podeli