Informacioni interesi različitim interesnim grupama

Akcionari – davaoci kapitala koji ne dospeva, sem u slučaju likvidacije.
Emisija akcija – emisija prava na buduće prinose. Njihov motiv je da ostvare određeni prinos. Trpe najveći rizik. Ulažu jer očekuju da će njihovi prinosi biti veći od prinosa drugih interesnih grupa.
Sposobnost preduzeća da stvara dobitak, dugorčna i kratkoročna sigurnost, mogućnost da stvara dodatnu vrednost, sposobnost i spremnost da stvara dividendu jesu informacije koje žele akcionari.
Dugoročna sigurnost – zavisi od profitabilnosti i kapitala.
Kratkoročna sigurnost – likvidnost, bitno je za akcionare jer je njhov interes da dobiju dividendu.
Drugi deo prinosa je vezan za kapitalne dobitke.

Kreditori – informacioni interesi se mogu razlikovati da li je reč o dugoročnim ili kratkoročnim kreditima.
Dugoročni kreiditi donose prinos u vidu kamate i preduzeće je u obavezi da vrati glavnicu, zainteresovani za dugoročnu sigurnost – da li je profitabilnost dobra i kolika je visina sopstvenog kapitala.
Kratkoročni kreidti – analiza novčanih tokova, priliva i odliva novca.

Poslovni partneri – kupci i dobavljači – sposobnost preduzeća da izmiruje obaveze. Kupci – da li preduzeće može da izlazi u susret.

Zaposleni – procenjuju sopstvenu sigurnost, zainteresovani za dugoročnu sigurnost, da li može da stvara dobitke.

Država – ne zanimaju ih pojedinačna preduzeća već grane, oblasti. Zato što bi to bili dobri inputi za kreiranje politike.

Menadžment – sve ono sto interesuje vlasnike i kreditore interesuje i menadžment. U povoljnijoj je poziciji u odnosu na eksterne korisnike jer mu na raspolaganju stoje svi izveštaji. Odgovoran je za kvalitet informacija.

Podeli