Infromacije za potrebe planiranja i kontrole

  • Kod složenih preduzeća sa diversifikovanim projektima i geografski razbacanim divizijama, posledica diviziona.
  • Narasla složenost upravljanja
  • Izražena konkurencija nameće potrebu efikasnog upravljanja poslovnim portfolijom i akolaciju resursa prema najprofitabilnijim područjima, što dalje podrazumeva čvrtu kontrolu…
  • Veliki pritisci konkurencije nalažu potrebu prepoznavanja konkurentske prednosti.

Slika, knjiga – elementi računovodstva odgovornosti!!!

Podeli