Instrumenti monetarne politike

Sredstva kojim centralna banka sprovodi monetarnu politiku.

 

  1. Eskontna (diskontna) stopa, najniža kamatna stopa po kojoj centralna banka daje kredite poslovnim bankama da bi bile likvidne.
  2. Stopa obaveznih rezervi, sredstva koja uplaćuje poslovna banka na račun kod centralne banke. Ovu stopu odredjuje centralna banka. Na ovu stopu utiče kreditini potencijl. Ako je stopa obaveznih rezervi rastuća, kreditni sistem opada i ako je manji od kreditnih plasmana banka je nelikvidna.
  3. Selektivni reskontni krediti, namenski krediti za ostvarenje ciljeva ekonomske politike (ulagati u poljuprivredu, industriju).
  4. Operacije na otvorenom tržištu, tj. kupovina i prodaja hartija od vrednosti, da bi se regulisala količina novca u opticaju.

 

Podeli