Islam

Osnivač je Muhamed. Nastala je u 7. veku nove ere. Sveta knjiga je Kuran, čitati na glas – tolerantna religija. Do 20. veka islam je bio vezan za arape. Danas je veoma rasprostranjena religija.

Andjeo Gavrilo mu je pročitao istinu. Prva ideja Muhameda bila je da se izbori sa mnogobošcima na Saudijskoj Arabiji.

Sveti gradovi: Meka i Medina. U Meki se nalazi jedan od najvećih svetilišta, zato što je tu davno pao kamen kaba – desna ruka Alaha.

622. godine nove ere, prva godina islamskog kalendara – Hidžra.

Islam, pokoravanje božijoj volji, uspostavljanje mira. Islam se zasniva na sedam ideja:

–         verovanje u jednog Boga, Alaha

–         verovanje u proroke

–         verovanje u svete knjige (ne samo u Kuran)

–         sveštenici – uleme (učeni ljudi, ne vrše samo verski obred, moraju mnogo toga da znaju)

–         veruju u andjele

–         veruju u raj i pakao

–         veruju u predodredjenost svega, sudbinu

Obaveza vernika je da se mole pet puta dnevno, post Ramazan – sve što je danju zabranjeno noću je dozvoljeno. Ramazan se završava Bajramom, velikim muslimanskim praznikom.

Obaveza svakog vernika je da izdvaja milostinju. Prilog se daje džamiji i služi za decu bez rodiljeskog staranja. Npr. javne kuhinje, pored džamija, za siromašne.

Poligamija je dozvoljena (4 venčane žene), uglavnom na selima.

U 20. veku dolazi do pokreta fundamentalizma – težnja panislaizma, odnosno širenja islama i pokoravanje hrišćanskog sveta.

Džihad – sveti rat protiv nevernika. „ubijajte nevernike gde god da ih sretnete“ – Muhamed (mislio je na mnogobošce).

Verski objekat je džamija. Pri ulasku se vrši obred pranja, kako bi se pred Alaha izašlo i čistim duhom i telom.

Podeli