Izmene Zakona o visokom obrazovanju: Studentska borba za veća prava

U toku prošle nedelje održan je sastanak predstavnika studenata Univerziteta u Beogradu i članova Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Tema razgovora bila je dopuna Zakona o visokom obrazovanju, kao i formiranje udruženja studenata u Čačku.

visoko_obrazovanje

Članovi delegacije studenata izneli su svoj predlog dopuna Zakona o visokom obrazovanju. Između ostalog, zahtevali su da na snazi ostane odluka da se iz državnog budžeta finansiraju svi studenti koji u toku jedne nastavne godine ostvare 48 i više ESPB. Takođe, izneli su predlog da produžena četvrta godina važi i za studente koji su fakultet upisali 2014. i 2015. godine.

Jedna od glavnih tema sastanka bilo je i pitanje učešća studenata u odlučivanju na fakultetima i diskusiji na sednicama organa, tela i komisija fakulteta.

slika

Na proleće se očekuje usvajanje izmena Zakona i nadamo se da će naši predlozi biti prihvaćeni.


„Odbor je podržao naše predloge i naš predlog sa izmenama zakona je prosleđen nadležnom Ministarstvu. Izmene se su sada tema javne rasprave, a nakon toga se očekuje zasedanje Skupštine. Na proleće se očekuje usvajanje izmena Zakona i nadamo se da će naši predlozi biti prihvaćeni“, rekao nam je Bojan Milenković, predsednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu. Pored njega, studente su predstavljali i Pavle Nastić, predstavnik studenata u Senatu Univerziteta u Beogradu, kao i Dušan Lazović, potpredsednik Studentskog parlamenta za međunarodne odnose Univerziteta u Beogradu.

Takođe je najavljeno i formiranje udruženja studenata u Čačku, kao i organizacija regionalnog studentskog festivala. Ovakav festival bio bi pravi način da se studenti svih univerziteta u Srbiji i regionu povežu kroz kulturu, umetnost i sport.

Potpredsednik Odbora, Ljubiša Stojmirović, naveo je da su česti sastanci Odbora sa studentima dokaz da shvataju značaj ove saradnje i da se zalažu za poboljšanje uslova studiranja i položaja studenata na visokoškolskim ustanovama.

Zaključak sastanka je da je neophodna saradnja između nadležnih institucija i predstavnika studenata i da će učešće studenata u izradi zakonodavnog okvira doprineti stvaranju efikasnog sistema obrazovanja koji će biti u interesu svih učesnika.

Podeli