Jedanput ili jedamput – Kako se piše

Ukoliko se pitate da li se piše jedanput ili jedamput, odgovor glasi: piše se jedanput. Pojašnjenje zašto je tako nalazi se u nastavku.

Objašnjenje zašto je pravilno jedanput

Reč jedanput po svom sastavu je složena, što znači da se sastoji iz dve zasebne reči – jedan i put. Kada se ove reči spoje u jednu i izgovore odjednom, dolazi do jedne pojave – glas N ispred P počinje da zvuči kao glas M, te se javlja dilema da li pisati jedanput ili jedamput

Zašto dolazi do takve nedoumice?

U srpskom jeziku, kada se su suglasnici N i M nađu ispred P i B, njihov izgovor se slabo razlikuje, tj. zvuče skoro isto. Ta promena piše se i ostvaruje u nekim slučajevima (kod izvedenih reči, npr. stan- + -beni = stambeni). Međutim, promena N u M ispred P i B izostaje u složenim rečima, pa je stoga jedino pravilno reći i napisati jedanput, vanbračni, vodenbuba itd.

Nadamo se da je vaša dilema da li se piše jedanput ili jedamput razjašnjena, te da više nećete imati poteškoća sa pisanjem pravilnog oblika ove reči.

Podeli