Jovan Dučić biografija

Jovan Dučić (1874 – 1943) rođen je u Trebinju, a umro je u Americi, a živeo je neko vreme u Mostaru.

Družio se sa Šantićem i Svetozarom Ćorovićem, uređivao je časopis Zora.

Školovao se u Švajcarskoj i Francuskoj (pravo).

Bavio se diplomatijom i kao ambasador živeo je u Sofiji, Atini, Rimu, Madridu, Ženevi, Budimpešti, a kada je izbio II svetski rat otišao je u Ameriku.

U srpsku poeziju uneo je duh francuskog parnasizma i simbolizma.

Pisao je pesme, putopise, eseje i kritike.

Prvu zbirku pesama štampao je 1901, a zatim i 1908, 1911 i 1914. godine.

Najpoznatiji pesnički ciklusi su Carski soneti, Dubrovačke pesme, Jadranski soneti, Senke po vodi, Duša i noć, Jutarnje pesme, Sunčane pesme, Večernje pesme, Pesme ljubavi i smrti.

Pisao je ljubavne, refleksicvne, elegične, deskriptivne i rodoljubive pesme.

Putopisi – Gradovi i himere (1930)

Knjga eseja – Blago cara Radovana

Pesme u prozi – Plave legende

Bavio se i kritikom, pisao je o Stankoviću, Kočiću i Šantiću.

Ugledao se na francuske uzore iz redova parnasista, postao je jedan od najvećih zagovornika larpurlartizma (pesma mora da postoji radi pesme, da bude čista i uzvišena, ne postoji da bi nečemu koristila već radi lepote).

Pesma Moja poezija je njegov poetički manifest.

Dva osnovna motiva njegove poezije su priroda i ljubav – puno melanholije, javlja se misao o rastanku, prolaznosti; sumorna raspoloženja, uzdasi, tugovanja, jesenji pejzaži.

Pred II svetski rat bio je diplomata u Madridu.

Poslednja knjiga Lirika izašla je mesec dana nakon njegove smrti.

Poezija mu je bila u stalnom usponu.

Pesnički vrhunac je bio između 20ih i 30ih i ostaje do njegove smrti.

Jablanovi

Ambijent oslikava unutrašnje stanje; osnovno osećanje je strah, samoća, usamljenost.

Javaljaju se boje (žuta, crna, siva) i zvukovi (šumi) – priroda ima određenu funkciju.

Voda – duše mrtvih odlaze u vodu (pagansko verovanje).

Uvode se čula.

Naslućuju se različite emocije – strah, nemir, sumnja, zebnja, tuga…

Pesma mora biti cela lepa, jasna, ima određen stih.
Zalazak sunca.

Tri faze stvaralaštva, bio je konzul u mnogim evropskim državama.

  1. vojislovska (Vojislav Ilić imao je uticaj)
  2. parnosimbolistička, traje do prvog svetskog rata
  3. postimbolistička, Vojislavistička

Težnja je savršenstvo poezije u svakom pogledu, poetika velikih tema.
Smatrao je da liričar može postati veliki pesnik, samo onda kad bude kazao istine o  trima velikim pesmama poezije i najfatalnijim motivima života i umetnosti. Bog, ljubav, smrt.

Blago cara Radovana” je zbirka filozofske proze.
Pisao je pesme, eseje, filozofske proze, knjizevne kritike.
Motivi u pesmi su želja, ljubav, priroda. Peva o nepoznatoj ženi.

Podeli