Kabal ili kabl – Kako se piše

Ukoliko se pitate da li se piše kabal ili kabl, tačan odgovor je: kabl. Međutim, pored ovog oblika, pravilno je reći i pisati: kabel. Objašnjenje zašto je tako nađite u redovima koji slede.

Objašnjenje zašto je pravilno kabl i kabel

Reč kabl, tj. kabel stranog je porekla, u engleskom i francuskom piše se cable, a u skladu sa izgovorom u tim jezicima i načinom na koji je prilagođena fonetici našeg jezika, ona ne može glasiti kabal, kako se veoma često govori i piše.

Nadamo se da je vaša dilema da li se piše kabal ili kabl razjašnjena, te da više nećete imati nedoumica kad se ukaže potreba da upotrebite pravilan oblik.

Podeli