Kako da zaštitite vikendicu od različitih rizika?

Katanas na tastaturi

Poslednjih nekoliko godina značajno je porastao broj ljudi koji su kupili ili su u potražnji za vikendicom. Razlog za to može se naći u pandemiji kovid virusa koji nas je sve u jednom trenutku naterao da provodimo najviše vremena u svojim domovima, a veliki broj ljudi živi u stanovima, te nisu imali mogućnosti da borave na otvorenom i u prirodi, pa je želja za tim porasla. Još jedan razlog za porast može biti brz tempo života i potreba da se što više vremena provede u prirodi i tokom slobodnih dana.

Najveća potražanja beleži se, očekivano, na planinskim predelima, kao i u banjama širom naše zemlje. Beg od gradske gužve, saobraćaja i zagađenog vazduha mnogi su našli na brojnim bogatim planinama ili u banjama naše zemlje. Idealnim mestima za odmor i relaksaciju.

S obzirom da je reč o objektima koji nisu u svakodnevnoj već u povremenoj upotrebi treba voditi računa o par stvari kako bi se osigurana bezbednost i sigurnost objekta u svakom trenutku, čak i onda kada se tamo ne boravi.

Rizici mogu biti različiti i odnositi se na zaštitu od prirodnih nepogoda, od provale i krađe, zatim zaštita instalacija i elektronike, zaštita od insekata i tome slično.

Kamere za video nadzor kao veoma koristan uređaj za očuvanje bezbednosti

Očuvanje bezbednosti objekta koji se nalazi daleko od kuće moguće je osigurati na više načina, a od kojih se kao najučestaliji u praksi u poslednje vreme pokazao video nadzor. Osim njega, odnosno uz njega, koriste se još i alarmi, reflektori, rešetke na prozorima i vratima i drugo.

U odnosu na sve te metode video nadzor može biti kombinacija svega toga i najkompletniji metod. Mnogi će vam reći da kamere za video nadzor predstavljaju jedno od najboljih rešenja kada je zaštita imovine u pitanju. One pre svega svojom pojavom stvaruju sigurnu zonu (jer se mnogi uzdrže od neprilagođenog ponašanja kada ih ugledaju), a onda i svim funkcijama koje video nadzor može da ponudi.

Na našem tržištu dostupne su različite vrste sistema za video nadzor, a u zavisnosti od toga koja je namena i koja su očekivanja, ali i budžetski limit zavisi koji će se se sistem izabrati. Da biste napravili dobar izbor potrebno je da se pre same kupovine konsultujete i dovoljno informišite o tome šta je vama najpotrebnije i šta se u praksi pokazalo kao najefikasnije. Razgovor sa firmama odnosno licima koja se bave ugradnjom video nadzora može biti od velike pomoći.

Kamere se postavljaju tako da obezbede preglednost i to posebno kapije, ulaza u vikendicu i drugih delova koji su vama važni. Glavna prednost ogleda se u tome što je moguće pristupiti slikama kamere video nadzora u bilo kom trenutku preko svog pametnog uređaja. To omogućava da čak i kada ste kilometrima daleko uvek imate preglednost situacije uživo.

Ugradnja alarma onemogućava pristup neželjenim gostima

Vikendice koje su na udaljenim mestima često mogu biti meta provalnika i razbojnika. Zato je osim dobrog video nadzora potrebna i dodatna vrsta osiguranja, a to mogu biti alarmi.

Kao i u prethodnom slučaju i ovde postoji više vrsta alarma koji se razlikuju u svojim osnovnim karakteristikama i svako može birati ono što mu najviše odgovara. Svrha svih tih modela je ista, a to je da dignu uzbunu ako se desi da neko nedozvoljeno upadne na posed ili u objekat.

Iako u vikendicama ljudi uglavnom ne drže vrednije stvari kada u njima ne borave meta provalnika mogu biti i obični elektični uređaji, mali kućni aparati, slike i tome slično.

Alarmni sistem omogućava postavljanje senzora odnosno magnetnih detektora koji se montiraju na sama vrata ili prozore i beleže svako otvaranje odnosno zatvaranje. Takođe postoje i detektori loma stakla što takođe može bii jedan od metoda upada u posed. Ipak, najzastupljeniji su detektori pokreta ili tzv. PIR detektori koji beleže odnosno detektuju prolaženje ljudi kroz zaštićen prostor i o tome pošalju informaciju alarmnoj centrali (SMS, telefonska mreža, mail). Oni se mogu postaviti i u zatvorenom ali i na otvoreno prostoru.

Komšiji od poverenja ostavite rezervni ključ

Gde god da se nalazi vaša vikendica u okolini sigurno ima meštana koji tu žive i borave tokom cele godine. Ako ste vi mnogo daleko od mesta najbolje će biti da nekom komšiji od poverenja ostavite rezervni ključ ili nekom rođaku ako živi u blizini.

Ovo je uvek dobra opcija ne samo sa aspekta bezbednosti i sigurnosti kada je zaštita od provale u pitanju već i za brojne druge situacije. Nekada se zbog velikih mrazova mogu desiti kvarovi na vodovodnoj instalaciji, odnosno pucanje cevi, loši vremenski uslovi mogu naneti razne štete po objekat i okućnicu, problemi sa strujom i instalacijama mogu dovesti do požara.

Sve veće štete mogu da preventiraju meštani koji žive blizu jer oni poznaju dobro mesto, prate vremenske uslove i mogu često obići vaš plac.

Neki ljudi se odlučuju i da ugrade alarm odnosno detektor za požar (mogu biti optički i termički) u svojim vikendicama koji služe da otkriju potencijali požar u ranoj fazi i da blagovremeno alarmiraju vlasnika o tome.

Postoje i detektori za gas koji se koriste za otkviranje curenja gasa na vreme, ako za tim uopšte postoji potreba.

Sistemski pristup u borbi protiv pacova i raznih buba

S obzirom da je reč o mestu na kojem se samo povremeno boravi u toku godine jedan deo ljudi stvori kampanjski odnos prema tom mestu i ne odnosi se u potpunosti odgovorno. Veoma je važno da se pre nego se objekat napusti na duže vreme dobro očisti od svih otpadaka, ostataka hrane i svega što može biti primamljivo za pacove i razne vrste buba.

Prelazna godišnja doba su idealno vreme za glodare i insekte koji se iz prirode povlače u zatvorene prostore i koji mogu od vaše vikendice napraviti zimovalište ukoliko se ne pridržavate nekih osnovnih pravila.

Pravilo broj jedan je već pomenuto i ono se odnosi na održavanje higijene prostora na optimalnom nivou  i uklanjanje svih potencijalnih izvore hrane. Takođe potrudite se da zatvorite sve rupe i pukotine na adekvatan način i to cementom ili gipsom, te žičanim mrežama pre nego objekat napustite na duži vremenski period.

Ako ipak dođe do problema najbolje je da se posavetujete sa stručnim licem šta bi bilo dobro i efikasno rešenje, te sa tim treba biti obazriv.

Podeli