Kako napisati esej – 8 koraka za lako pisanje

Pisanje eseja često ume da bude zastrašujući zadatak za učenike i studente. Ipak, to ne mora da bude pravilo, jer postoje razni trikovi i saveti koji vam mogu pomoći da kreiranje eseja pretvorite u zabavu. Ako ste upravo dobili zadatak da napišete svoj prvi rad ove vrste i pitate se kako napisati kvalitetan esej, pratite naše savete i napišite rad za najvišu ocenu.

pisanje eseja za fakultet

 

Šta je esej?

Naziv „esej“ dolazi od francuske reči „essai“, što znači „ogled“. Esej je prozni oblik pismenog izražavanja, koji ima kraću formu. Cilj je izražavanje ličnog stava autora, na osnovu istraživanja, informisanosti i donošenja zaključaka na određenu temu. Teme eseja najčešće su književne, novinarske i naučne, ali mogu biti inspirisane i svakodnevnim životom  i iskustvom autora. Svrha  je približiti čitaocu shvatanja i stavove autora na zadatu temu. Esej je najčešće u obliku reportaže, kratke priče ili pesme u prozi, a neretko i kao članak ili rasprava. Gotovo je sigurno da ćete u toku studiranja napisati jedan esej.

8 koraka u pisanju eseja:

#1 Izaberite temu

Nije važno da li vam je tema zadata ili ste je sami birali, neophodno je da ona bude jasna i precizna. Ako temu dobijate od nastavnika ili profesora, zamolite ga za dodatne smernice, koje će vam pomoći da suzite fokus svog rada. Neophodno je da poznajete oblast o kojoj ćete pisati, zato, ako sami birate temu, vodite računa da ona ne bude van vaše sfere interesovanja.

#2 Smislite ideje i pripremite koncept za vaš esej

S obzirom na to da pisanje eseja zahteva vaše misli i stavove, neophodno je da smireno razmislite o svemu što biste napisali. Postavljajte sami sebi pitanja i odgovarajte detaljno na njih.

Zatim, da biste napisali uspešan esej, morate organizovati svoje misli. Ako već imate mnoštvo ideja, napravite nekoliko teza koje će vam pomoći da ne zaboravite stare, dok smišljate nove ideje. Najbolja tehnika je da pišete neku vrstu podnaslova, a da zatim ostavljate postora ispod kako biste ih razradili. To će vam pomoći da bolje organizujete manje ideje u okviru većih i da brže obradite kompletnu temu.

#3 Napišite glavnu tezu

Sada, kada ste izabrali temu i kreirali skicu ideja, neophodno je da osmislite glavnu tezu, koja će predstavljati poentu vašeg eseja. Ova glavna teza je, zapravo, čitava tema eseja sažeta u jednu rečenicu. Ona služi da čitalac shvati vaš stav i zašto ste izabrali baš taj pristup vašoj temi. Vrlo je važno da imate kvalitetnu glavnu tezu, jer će to izuzetno razjasniti čitav esej. Tezu morate odbraniti jakim argumentima, koji će čitaoca navesti da misli kao i vi, ili da bar više razlišlja o vašem stavu.

#4 Napišite glavni deo eseja

Ovaj deo se još naziva i „telom eseja“ jer objašnjava i opisuje vašu temu. Svaka glavna ideja, odnosno podnaslov koji ste napisali u skici, biće poseban pasus i vodič za pisanje tela eseja. Telo ćete pisati tako da svaki podnaslov ima potporu od po još najmanje tri arguementa koja opravdavaju taj stav. Ideje koje čine podršku podnaslovima treba da proizilaze jedna iz druge, odnosno da telu prirodnim tokom, a ne da budu neorganizovane. Na ovaj način vaš esej ima odličan kvalitet, a čitalac razume poentu vašeg rada.

asistenti - pisanje

#5 Uvod

Davno oformljen sistem: uvod-razrada-zaključak, odlično će vam poslužiti i prilikom pisanja eseja.

S obzirom na to da ste razvili ideje, podnaslove, tezu i imate konture svog rada, neophodno je da napišete uvod koji će privući čitaoca da pročita čitav esej. Naslov i prvi pasus su presudni u osvajanju čitaočeve pažnje. Za uvod možete koristiti šokantne informacije, dijalog, priču, citat ili jednostavan sažetak vaše teme. Bez obzira koji pristup ćete izabrati, vodite računa da je uvod potpuno povezan sa vašom tezom koja će biti provučena kroz uvod u vidu poslednje rečenice.

#6 Razrada

Ovaj deo eseja sastoji se od najmanje tri pasusa, koji će se smisleno nadovezivati jedan na drugi. Svaki pasus treba da bude fokusiran na zasebnu ideju, koja podržava vašu tezu. Pasuse ćete započinjati predstavljanjem određene ideje, a zatim ćete ih braniti određenim dokazima. Ovde je važno da zadržite pažnju čitaoca tako što nećete odugovlačiti, već ćete biti konkretni, direktni i interesantni.

#7 Zaključak

Zaključak donosi zatvaranje teme i sumira vaše sveukupne ideje uz istovremeno pružanje konačne perspektive vašoj temi. Vaš zaključak treba da sadrži tri do pet jakih rečenica. Jednostavno pregledajte svoje glavne tačke i obezbedite pojačanje vaše teze.

Najefektniji zaključak biće neki citat, neki poziv na akciju ili zanimljiv preokret. To će naterati čitaoca da misli o vašem radu i nakon čitanja.

#8 Obratite pažnju na detalje

Nakon što ste napisali zaključak, možda mislite da ste završili svoj esej, ali to ipak nije tačno. Pre nego rad bude gotov, morate obratiti pažnju na sve detalje.

Proverite raspored vaših pasusa. Vodite računa da najjači argumenti budu prvi i poslednji paragraf u telu, dok drugi dolaze u sredinu. Takođe, uverite se da je vaš stav potpuno odbranjen i razmislite da li možete da dodate još nešto važno.

Pregledajte uputstva za svoj esej koja ste dobili od profesora ili nastavnika. Različiti eseji moraju imati i različite formate, a vi morate dvaput proveriti uputstva kako biste bili sigurni da je vaš esej u traženom formatu.

Na kraju, pregledajte šta ste napisali. Pročitajte svoj rad i proverite da li ima smisla. Uverite se da se rečenice smisleno nadovezuju, da priča glatko teče i dodajte fraze da biste pomogli povezivanje misli ili ideja. Vodite računa da citati u vašem eseju budu pravilno obeleženi i obavezno navedite izvor tih citata. Zatim, obratite pažnju i na pravopisne grešake i gramatiku.

Nakon što ste sve ove korake doveli do kraja, uverili se u kvalitet svog rada, proverili pravopis i ispravili greške, čestitamo! Vaš esej je gotov!

 

Podeli