Kako ostvariti dozvolu za A kategoriju?

Svaki kandidat koji već poseduje neku od položenih kategorija imaće olakšice u vidu broja ostvarenih časova tokom polaganja za A kategoriju. Predviđeni broj časova koji će biti umanjen odnosiće se na teorijsku obuku. Podrazumeva se da svaki kandidat već poseduje izvesno teorijsko znanje, dok će sama praktična obuka zavisiti od vozila. 

prikaz motora na obali mora

Potrebni uslovi za ostvareno polaganje A kategorije

Sa modifikacijom zakona o saobraćaju na putevima i bezbednošću, pravilima saobraćaja i ponašanju učesnika u saobraćaju, donešene su nove odredbe koje se odnose na posedovanje same dozvole za A kategoriju i njeno polaganje. Za one kandidate koji imaju položenu B kategoriju, novim zakonom ne stiču se uslovi za upravljanje vozilom kao što su motori snage 40 kw. Stoga se mora pristupiti polaganju ispita za A kategoriju. 

Svaki kandidat od uslova treba da odradi lekrski pregled, poseduje važeću ličnu kartu kao i navršene 24 godine za polaganje praktičnog dela ispita, kako bi polaganje za A kategoriju bilo kompletno. Ono što čini kompletnim polaganje za A kategoriju jesu ostvareni uslovi za posedovanje Am kategorije, A1 i A2 kategorije. 

Kratak opis polaganja A kategorije

Teorijska nastava u trajanju od 40 časova za sve kandidate koji ne poseduju vozačku dozvolu, predstavlja osnovni korak za polaganje A kategorije. Oni kandidati koji poseduju vozačku dozvolu u obavezi su da prođu teorijsku obuku određenog broja časova što je regulisano nekom od postojeće A kategorije. Nakon što kandidat savlada teorijsku obuku za polaganje A kategorije, potrebno je proveriti validnost lekarskog uverenja koje se smatra izuzetno važnim za dalje upravljanje vozilom na poligonu ili otvorenom putu. 

Praktičnom obukom kandidat se osposobljava na namenskim poligonima a zatim i na ulicama sa različitom učestalošću saobraćaja. Kandidat nema mogućnost svakodnevne vožnje tokom obuke, stoga časovi koji su predviđeni za uspešno polaganje A kategorije predviđaju obično dva časa nedeljno. Tokom izvođenja praktičnog dela časa, instruktor i kandidat su u stalnom kontaktu putem bluetooth sistema. 

Zašto se polaganje za A kategoriju u današnje vreme smatra izazovnim

U današnjem vremenu kada kod mladih postoji „trend“ vožnje motora sa jakim kubikažama, veliku pažnju treba usmeriti na zrelost samih kandidata koji vrše polaganje za A kategoriju. Instruktoru se pridaje uloga određivanja psihološke zrelosti kandidata kao vozača i budućih učesnika u saobraćaju. Upravo zbog nedovoljne zrelosti samih kandidata za polaganje pune A kategorije, predlaže se svim budućim učesnicima postepeno polaganje i upoznavanje sa osnovama svih A kategorija. Nažalost, današnjim zakonom o bezbednosti saobraćaja nije regulisano postepeno polaganje, već su svi navedeni zahtevi samo topla preporuka. 

Opšte je poznato da upornost i istrajnost u svemu presuđuju, pa tako samo polaganje za A kategoriju savladaće najbolje kandidati koji poseduju navedene veštine. Opšta sigurnost i kontrola vozila čini samog kandidata još spremnijim. Ono što je među mladima atraktivno je da nakon savladanih teorijskih i praktičnih pravila saobraćaja, odmah očekuju teške motore takozvane R-mašine. Sama želja mladih da svoj adrenalin ispolje kroz vožnju navedenim motociklima u mnogim stvarima predstavlja opasnost a naročito za bezbednost u saobraćaju. Stoga se svakom kandidatu koji polaže ili je položio za A kategoriju savetuje vožnja nešto slabijim motorima, radi sticanja prvih iskustava same manipulacije vozilom.

Podeli