Do sad ili dosad – Kako se piše

Kada je u pitanju upotreba oblika kao što su do sad ili dosad, pravopis zavisi od konteksta u kom se nađu. Dakle, oba oblika su pravilna, a evo i u kojim slučajevima. 

Objašnjenje kada se piše do sad 

Do sad(a) se piše na ovaj način, odnosno odvojeno, onda kada posebno želimo da istaknemo nešto. Ovo nije obavezno, ali se preporučuje ukoliko je potrebno naglasiti određeni iskaz. 

Kada se piše do sad – primeri 

  • Do sad sam čistila kuću. 
  • Ovo je najpametnije što smo čuli od njega do sad. 
  • Gde si ti do sada?

Objašnjenje kada se piše dosad 

Dosad(a) je složeni prilog sastavljen od predloga do i priloga sad(a) i znači do ovog trenutka, do ovog momenta. Koristi se onda kada ne želimo da naglasimo značenje. 

Kada se piše dosad – primeri 

  • Dosad smo mogli ovako da funkcionišemo.
  • Ovo je najuspešniji film dosad. 

Nadamo se da smo odgonetnuli pravilnu upotrebe do sad ili dosad, te da neće biti nedoumica prilikom njihovog pisanja. 

Podeli