Fioka ili fijoka – Kako se piše

Odgovor na jezičku nedoumicu da li je pravilno fioka ili fijoka, glasi da je jedini ispravan oblik fioka. Zbog čega je to slučaj otrkivamo u daljem tekstu. 

Objašnjenje zašto se piše fioka 

Gramatika nalaže da se između vokala i i o ne može naći j, iako se u izgovoru ono čuje zbog čega i dolazi do ove jezičke nedoumice. Dakle, jedini pravi oblik glasi fioka. U dativu imenica glasi fioci. 

Takođe, u deminutivu ove imenice nema j, te on glasi: fiokica. 

Nadamo se da je ova pravopisna nedoumica razjašnjena, te da se neće postavljati pitanje da li se piše fioka ili fijoka. 

 

Podeli