Inžinjer ili inženjer – Kako se piše

Odgovor na jezičku nedoumicu da li se koristi inžinjer ili inženjer jeste da se oba oblika mogu upotrebiti, ali da je ključna razlika u kontekstu u kom se koriste. Evo detaljnijeg objašnjenja. 

Objašnjenje kada se koristi inženjer 

Inženjer se koristi kada se govori o civilnom zvanju. Dakle, građevinski inženjer, saobraćajni inženjer, odnosno inženjer elektrotehnike, i ostale pozicije koje se obavljaju van vojske. Dakle, ključna razlika je semantička, i vrlo je važno da li se govori o civilu ili o vojsci. 

Objašnjenje kada se koristi inžinjer 

Inžinjer se korsiti isključivo kada je reč o vojnom vokabularu. Tada je moguće upotrebiti inžinjerac, kao i slične izvedenice poput inžinjerski, inžinjerija itd.

Gramatika nalaže da se i u vojnim krugovima koristi inženjer, ali se radi pravljenja razlike ovde omogućava korišćenje oblika inžinjer. 

Verujemo da je sada upotreba oblika kao što su inžinjer ili inženjer daleko jasnija, te da neće dolaziti do ove jezičke nedoumice. 

Podeli