Konfor ili komfor – Kako se piše

Kada je reč o jezičkoj nedoumici da li se piše konfor ili komfor, jedini gramatički ispravan oblik glasi komfor. Više o ovoj imenici otkrivamo u tekstu koji sledi. 

Objašnjenje zašto se piše komfor

Komfor je pozajmljenica iz engleskog jezika (comfort) koji ima značenje udobnost, prijtnost, ugodnost. 

Od ove imenice izveden je i pridev komforan/a/o, koji takođe znači udoban, kao i imenice komformizam i komformista.  Komformizam opisuje tendeciju i potrebu pojedinca da se prilagodi grupi, prihvatajući određena mišljenja i navike, a komformistom se naziva upravo takav pojedinac. 

Nadamo se da smo razrešili nedoumicu da li se piše konfor ili komfor i da smo se bolje upoznali sa imenicom komfor. 

Podeli