Majca ili majica – Kako se piše

Na pitanje da li je pravilno upotrebiti  majca ili majica, jedina gramatički tačna upotreba je majica. 

Razlog za ovo detaljnije ćemo objasniti u tekstu. 

Objašnjenje zašto se piše majica 

Iako kada izgovaramo zvuči kao da govorimo ‘majca’, ova reč se pravilno piše sa i, odnosno majica.  U našem jeziku između slova A i I ne piše se J, osim ako ono nije deo gramatičke osnove određene reči, što je ovde slučaj s obzirom da je reč majica pozajmljenica iz italijanskog jezika. 

Primeri za reči u kojima se J takođe nalazi između A i I su: događaji, običaji, krajina, gajiti, Majin, Pajin, izdajica, kalajisati i slično. 

Važno je napomenuti da genitiv množine ove reči takođe glasi majica – On ima puno majica. 

Nadamo se da smo rešili jezičku nedoumicu po pitanju toga da li se koristi oblik majca ili majica.

Podeli