Ne znam ili neznam – Kako se piše

Jedini gramatički ispravni oblik u pisanju ne znam ili neznam glasi – ne znam.

Objašnjenje zašto se piše ne znam

Odrična rečca “ne” se uvek piše odvojeno od glagola koji se koriste u svim ličnim oblicima! Tako su gramatički jedino prihvatljivi oblici: (Ja) Ne znam, (ti) ne znaš, (on) ne zna, (oni) ne znaju.

Kada se “Ne” piše sastavljeno?

Glagolski oblici sa odričnom rečcom “Ne” koji se smatraju gramatičkim izuzecima jesu: Neću, nemam, nemoj i nisam

“Ne” se piše sastavljeno u tvorbi nekih imenica, prideva i priloga. Tako smo dobili oblike kao što su nemar (od ne + glagol mariti), nečovek, nevažeći, nepismen, neogovarajući, nesreća, neizbežno i sl.

Podeli