Ne znanje ili neznanje – Kako se piše

Prilikom pisanja oblika kao što su ne znanje ili neznanje jedini gramatički ispravan oblik je neznanje. U ovom slučaju rečca ne se piše zajedno, a zašto je to tako objasnićemo u daljem tekstu. 

Zašto se piše neznanje

Rečca ne se piše sastavljeno uz imenice, prideve i priloge. Na ovaj način nastaju složene reči. S obzirom da je neznanje glagolska imenica (nastala od glagola znati) jedini pravilan način da se ova reč napiše je sa spojenom rečcom ne. 

Primeri za upotrebu reči neznanje 

  • U svakom poslu neznanje se skupo plaća.
  • Ne možemo tolerisati njegovo neznanje. 
  • Nezanje je velika prepreka na putu do uspeha. 

Kada se rečca ne piše odvojeno? 

Rečca ne se piše odvojeno u odričnim oblicima glagola. 

  • Ne dolazim kod tebe. 
  • Ne treba mi pomoć. 

Nadamo se da je sada upotreba i pravopis reči neznanje jasnija. 

Podeli