Nizašta ili ni za šta – Kako se piše

Odgovor na pitanje da li je pravilno napisati nizašta ili ni za šta, glasi da su oba oblika ispravna, i da zavise od konteksta. U daljem tekstu objasnićemo kada se koristi koji oblik. 

Objašnjenje kada se piše nizašta 

Napisano zajedno nizašta predstavlja prilog u srpskom jeziku koji znači bez potrebe, bez razloga, nepotrebno i slično. Dakle, u ovom značenju, nizašta se piše zajedno. 

Primeri kada se piše nizašta 

  • Došli smo ovde nizašta.
  • Pala je kiša, pripremali smo ovu proslavu nizašta. 
  • Namučio ga je nizašta. 

Objašnjenje kada se piše ni za šta 

Kada se napiše odvojeno ni za šta se odnosi na odričnu zamenicu ništa. Naime, još jedna greška koja se pravi jeste “za ništa” što je gramatički neispravno, već ispravan oblik koji ima ovo značenje glasi: ni za šta. 

Primeri kada se piše ni za šta 

  • Iako je star, ovaj auto ne bih menjao ni za šta. 
  • Ni za šta na svetu neću izaći večeras. 

Nadamo se da je sada upotreba oblika kao što su nizašta i ni za šta jasnija, te da je jezička nedoumica razrešena. 

 

Podeli