Predhodni ili prethodni – Kako se piše

Prilikom upotrebe oblika kao što su predhodni ili prethodni, jedini gramatički ispravan način za pisanje i izgovor je prethodni. Zašto je to tako otkrićemo u tekstu koji sledi. 

Zašto se piše prethodni 

Pridev prethodni predstavlja primer glasovne promene jednačenja suglasnika po zvučnosti. Naime, zvučno D ispred bezvučnog H prelazi u svoj bezvučni parnjak T i na taj način se suglasnici jednače po zvučnosti i postaju znatno lakši za izgovor.

Primeri za ovu glasovnu promenu: glatko, potpredsednik, potpora i slično.

Izuzeci od glasovne promene jednačenja po zvučnosti 

Ne dolazi uvek do ove glasovne promene, a evo i slučaja u kome se to događa.

U složenicama kada bi se jednačenjem dobila dva ista suglasnika: 

subpolarni, predtakmičenje, podtekst, podtip itd. 

Nadamo se da je sada upotreba reči prethodni jasnija, baš kao i ova glasnovna promena u srpskom jeziku. 

Podeli