Sa mnom ili samnom – Kako se piše

Jedini gramatički ispravni oblik u pisanju sa mnom ili samnom glasi – sa mnom.

Objašnjenje zašto se piše sa mnom

Lična zamenica “Ja” u instrumentalu jednine glasi – mnom(e). Padežni oblik instrumental uvek dolazi uz predlog koji treba pisati odvojeno.

Dakle, ukoliko se još neki put zbunite oko pisanja sa mnom ili samnom, setite se da ova konstrukcija dolazi uz dve, odvojene, reči koje na taj način treba i pisati.

Slične nedoumice kao kod samnom ili sa mnom javljaju se i u situacijama kada treba napisati predloge kao što su:

  • S tobom – a ne “stobom”
  • S njim – a ne “snjim”
  • S nama – a ne snama i dr.

Ispred slova “S” ne treba pisati apostrof jer se pojava izostavljanja vokala u ovom slučaju naziva “pokretnim vokalom” i jedini ispravni oblici su isključivo oblici: s ili sa (isto kao k/ka, nad/nada…)

Podeli