Sumljivo ili sumnjivo – Kako se piše

Kad je reč o jezičkoj nedoumici da li se piše sumljivo ili sumnjivo, jedini ispravan oblik je sumnjivo. Zašto je to slučaj otkrivamo u tekstu koji sledi. 

Objašnjenje zašto se piše sumnjivo

Sumnjivo je je prilog u srpskom jeziku izveden od prideva sumnjiv, a osnova ovih reči je imenica sumnja. Suština nepravilne upotrebe priloga sumnjivo, prideva sumnjiv, ali i glagola sumnjati, jeste u tome što se imenica sumnja često upotrebljava kao “sumlja” što je potpuno neispravno. 

Od imenice sumnja izvode se i druge reči poput: sumnjičav, sumnjičavost, osumnjičiti, nesumnjivo i slično. 

Nadamo se da je ova jezička nedoumica sada razjašnjena, te da neće biti nesporazuma prilikom upotrebe oblika kao što su sumljivo ili sumnjivo.

Podeli