Sve vreme ili svo vreme – Kako se piše

Na pitanje da li se upotrebljava sve vreme ili svo vreme jedini tačan odgovor je oblik sve vreme. Zašto je to slučaj otkrivamo u tekstu koji sledi.

Objašnjenje zašto se piše sve vreme 

Sve vreme je imenička sintagma koju čine zamenica sav i imenica vreme. Imenica vreme je srednjeg roda, a s obzirom da je se zamenica slaže sa imenicom, mora se upotrebiti srednji rod imenice sav, koji glasi: sve. Zato jedini ispravni oblik sve vreme. 

Deklinacija zamenice sve kroz ostale padeže: 

jednina: sve – svega – svemu – sve – svim – svemu 

množina: sva – svih – svima – svih – svima – svima. 

Dakle, svo predstavlja nepravilnu upotrebu zamenice sav u srednjem rodu, koja je postala česta govorna, a zatim i pisana greška. 

Nadamo se da smo razjasnili pitanje da li se upotrebljava sve vreme ili svo vreme, te da će se uvek koristiti pravilan oblik. 

 

Podeli