U redu ili uredu – Kako se piše?

Kod upotrebe oblika kao što su u redu ili uredu, gramatička ispravnost zavisi od konteksta rečenice. Dakle, ispravna su oba oblika, ali hajde da naučimo kada možemo pisati uredu ili u redu.

Objašnjenje kada se piše u redu

Kada želite da kažete da je nešto pod kontrolom, sređeno, dobro ili da smo saglasni sa nečim – onda koristimo izraz U redu. Reč “u” je u ovom slučaju (lokativni) predlog imenici “red”. Imenica “red”, u ovom slučaju, ima etimološko poreklo od imenice mir, sloga.

Kada se piše u redu – primeri

  • U redu je ne znati.
  • Mislila sam da je u redu da pozajmim tvoju šolju.
  • Biće sve u redu!

Objašnjenje kada se piše uredu

Spojeno pisanje u ovom slučaju dozvoljeno je samo u dativu i lokativu imenice “ured” – u značenju nadleštvo, kancelarija, ustanova i sl.

Kada se piše uredu – primeri

  • Ostavila sam fasciklu u uredu.
  • U uredu je velila gužva, vratite se kasnije.

Nadamo se da je sada jasnija upotreba termina u redu ili uredu.

Podeli