Vi ili vi – Kako se piše

Kada je reč o upotrebi oblika Vi ili vi, pravopis nalaže da veliko slovo zavisi od konteksta u kome se upotrebljava. U daljem tekstu ćemo objasniti i na koji način. 

Objašnjenje kada se piše Vi 

Persiranje se u srpskom jeziku vrši putem drugog lica množine, odnosno lične zamenice vi. Kada se koristi u formalnim i poslovnim prepiskama tada se Vi piše velikim slovom a odnosi se na obraćanje jednoj osobi. 

Osim toga, velikim početnim slovom se pišu i Vaš, Vama, Vašoj, a sve u cilju da se naglasi poštovanje. 

Primeri kada se piše Vi 

  • Hvala Vam na prijatnoj saradnji. 
  • Uvažićemo Vaše predloge. 
  • Nadamo se da ste Vi zadovoljni dosadašnjim radom. 

Objašnjenje kada se piše vi 

Kada se koristi u neformalnoj konverzaciji, odnosno onda kada se obraćamo većem broju ljudi, kada nema persiranja, vi se piše malim slovom. 

Primeri kada se piše vi 

  • Baš nam je drago da ste i vi došli na žurku. 
  • U vas već godinama imamo najviše poveranja. 
  • Bez nas vi se ne biste tako dobro proveli. 

Nakon što smo odgovorili na pitanje kada se piše Vi ili vi, nadamo se da je upotreba ovih oblika jasnija. 

Podeli