Za malo ili zamalo – Kako se piše

Kada je reč o jezičkoj nedoumici da li se piše za malo ili zamalo, odgovor je da su oba oblika ispravna, ali da njihova upotreba zavisi od konteksta. Evo više reči o tome. 

Objašnjenje kada se piše zamalo 

Kada se napiše zajedno, zamalo predstavlja prilog koji znači umalo, tek što nije, samo što nije, malo je falilo. 

Primeri kada se piše zamalo

  • Zamalo da zaplačem kada sam ga ugledala. 
  • Zamalo da dobiju ono o čemu što su maštali. 
  • Zamalo su ih pobedili.

Objašnjenje kada se piše za malo 

Kada se napiše odvojeno, za malo ima doslovno značenje, i tada je reč o konstrukciji koju čine predlog da i pridev mali u srednjem rodu – malo. 

Primeri kada se piše za malo 

  • Rekli su da će stići za malo vremena. 
  • Za malo dana uspeo je da obavi ceo posao. 
  • Postoje ljudi koji će za malo pažnje učiniti svašta. 

Nadamo se da je sada upotreba oblika kao što su za malo ili zamalo znatno jasnija, te neće biti nesporazuma prilikom korišćenja ovih reči. 

 

Podeli