Magazin: Kako se piše

Rešite sve gramatičke i pravopisne nedoumice uz Beleške i našu sekciju „Kako se piše?“

Jedini gramatički ispravni oblik u pisanju i izgovoru ja bih ili ja bi glasi...

Jedini gramatički ispravni oblik u pisanju sa doćiću ili doći ću glasi – ići...

Pravopis srpskog jezika nalaže da se između itekako ili i te kako, kao jedini...

Jedini gramatički ispravni oblik u pisanju glagola predpostaviti ili pretpostaviti glasi – pretpostaviti. Objašnjenje...

Jedini gramatički ispravni oblik u pisanju i izgovoru ne bih ili nebih glasi –...

Kod upotrebe oblika kao što su da li ili dali, gramatička ispravnost zavisi od...

Jedini gramatički ispravni oblik u pisanju sa doćiću ili doći ću glasi – doći...

Objašnjenje kada se piše malopre Suštinske razlike u značenju priloga nema, ali se spajaju...

Kod upotrebe oblika kao što su svejedno ili sve jedno, gramatička ispravnost zavisi od...

Kod upotrebe oblika kao što su nijedan ili ni jedan, gramatička ispravnost zavisi od...

Jedini gramatički ispravni oblik u pisanju glagola sa podsetiti ili potsetiti glasi – podsetiti....

Kod upotrebe oblika kao što su u pravu ili upravu, gramatička ispravnost zavisi od...