Magazin: Kako se piše

Rešite sve gramatičke i pravopisne nedoumice uz Beleške i našu sekciju „Kako se piše?“

Kada je reč o jezičkoj nedoumici da li se piše alterego ili alter ego,...

Kada je reč o jezičkoj nedoumici da li se piše alki ili alci, jedini...

Kada je reč o jezičkoj nedoumici da li se upotrebljava ajde ili hajde, važno...

Na pitanje da li se piše a propo ili apropo, jedini gramatički tačan odgovor...

Kada je reč o pravopisnoj nedoumici da li napisati neradi ili ne radi, jedini...

Na pitanje da li se upotrebljava ajlajner ili alajner, jedini gramatički tačan odgovor je...

Na pitanje da li je pravilno napisati podpredsednik ili potpredsednik, jedini gramatički ispravan odgovor...

Kada je reč o upotrebi oblik kao što su ne dostaje ili nedostaje, jedini...

Kada je reč o jezičkoj nedoumici da li se piše konfor ili komfor, jedini...

Odgovor na pitanje da li se piše kamo li ili kamoli glasi da se piše...

Kada je reč o jezičkoj nedoumici da li se piše izuzetci ili izuzeci, jedini...

Kada je reč o upotrebi oblika Vi ili vi, pravopis nalaže da veliko slovo...