Kako se proizvodi ambalaža i koliko je korisna?

Čovek nije oduvek želeo da upakuje proizvod u neko pakovanje. Želeo je robu da iskoristi odmah i da je proda svežu. Ipak, razvojem znanja i rastom tržišta težio je da svoju robu zaštiti od spoljnih uticaja ali i uvideo je druge prednosti pakovanja robe. Želeo je da bude lepša, primamljivija kupcima ali i izdrživija. Upravo ovo je priča o tome – kako se proizvodi ambalaža, kakve vrste ambalaže postoje i zašto je korisna.

karton polomljenih jaja

Ambalaža je najpre namenjena zaštiti robe ili proizvoda od spoljašnjih uticaja (zaštitna funkcija), no ona omogućava i praktičnije rukovanje, privlači pažnju potencijalnih kupaca i postaje sredstvo promocije, odnosno oglašavanja (tržišna funkcija). Evo kakve sve vrste ambalaže postoje, zašto je ambalaža korisna i na koji način.

Prilikom transporta i carinjenja, roba mora biti spakovana po posebnim propisima (transportna funkcija), a kada dođe na skladište ili na police prodavnice, praktična i unificirana ambalaža omogućava lakšu manipulaciju robom i racionalnije korišćenje prostora (funkcija skladištenja i manipulacije).

U poslednje vreme, ambalaža je dobila i ekološku funkciju jer se prilikom njene proizvodnje koriste ekološki prihvatljivi materijali koji omogućavaju lakše zbrinjavanje.

Ambalaža se pravi od najraznovrsnijih materijala:

  • papira,
  • drveta,
  • stakla,
  • keramike,
  • tekstila,
  • plastike.
slika

Ambalaža podrazumeva sve ono u šta se mogu staviti proizvodi, poluproizvodi ili sirovine da bi se zaštitili od spoljašnjih uticaja. Poluproizvodi su u stvari sirovina ili materijal za izradu finalnog proizvoda (otkivci, žice, šipke, limovi, cevi i slično).

Vrste ambalaže

Postoje zaista mnogobrojne vrste ambalaže, a uglavnom se dele na veće, osnovne grupe:

Posebno je zanimljiva kartonska ambalaža

Ambalaža koja ima najveću primenu u pakovanjima je papirna i kartonska, zato što je laka, ima dobra mehanička svojstva, lako se grafički oblikuje, može se poboljšati parafinom, voskom, smolama od sintetike. Ovakav tip ambalže se lako razgrađuje pa je i sa ekološkog gledišta dobra za primenu. Nedostaci su joj osetljivost na vlagu i svetlost, zapaljiva je i intenzivno gori. Papirna i kartonska ambalaža se koriste pri pakovanju raznih proizvoda i imaju veliki dijapazon primene.

Za njihovu izradu koristi se papir i karton različitog kvaliteta i gramature uz korišćenje savremene tehnologije pripreme, štampe i oblikovanja, pa i kompjuterskim vođenjem. Danas na tržištu nailazimo na papirnu i kartonsku ambalažu različitih oblika packshop, veličina i kvaliteta, namenjenu ručnom i mašinskom pakovanju. Da bi se dobila kvalitetna ambalaža potreban je i određen kvalitet papira i kartona, određenih standardnih dimenzija.

Standardne papire i kartone karakterišu fizičko-hemijske osobine, karakteristike koje moraju imati za štampu, doradu i obradu, postojanosti u preradi i obradi. Od papira se mogu izađivati:

  • vrećice od običnog ili oplemenjenog papira sa ravnim ili četvrtastim dnom,
  • vreće od „natron“ papira,
  • jednoslojne ili višeslojne lepenke ili
  • kartoni različitih veličina.

Od čega se pravi lepenka?

Lepenke i kartoni se izrađuju kao dvoslojni, troslojni, petoslojni i sedmoslojni. Karton se razlikuje od hartije po načinu proizvodnje, težini i debljini.

slika

Karton se uglavnom izrađuje od smeđe ili bele drvenjače, slamne mase i stare hartije – makulature.


Na mašinama sa ravnim sitima proizvode se jednoslojni kartoni, a na cilindričnim sitima rade se lepenke za izradu kutija. Lepenka se izrađuje od nekoliko slepljenih celuloznih ili drvenastih slojeva. Tehnički uslovi za njenu izradu su da je vlaga (5-10 %), da nema pregorelih listova, rupica na njoj i sličnih neravnina. Visina talasa lepenke za kartonske kutije iznosi od 1,8 do 4 mm.

Kartoni sa velikom visinom talasa najbolje apsorbuju udare pa se stoga takva ambalaža najviše koristi za pakovanje izuzetno lomljivih i skupih proizvoda. Karton sa manjim talasima manje amortizuje udare, ali je otporniji na pritisak i može da štiti naslagane proizvode.

Palete i kontejneri od višeslojne lepenke mogu da budu podlošci za pakovanje voća i povrća ili kartonske cevi za namotavanje. Uz kombinovanje i drugih materijala može se napraviti ojačana ambalaža poput kartonskih bubnjeva/buradi od kartona i belog ili crnog lima, uz obodno ojačanje od plastične mase, sa šper pločom za izradu danca.

Kako se prave kartonske kutije u pogonima

Dizajn ambalaže od papira i kartona uključuje širok pristup projektovanju i izradi inovativnih / novih proizvoda. Ovaj posao nije za one koji nameravaju dizajnirati kartonsku ambalažu koja već postoji, jedna stvar je bitna – ovaj posao je usmeren na one koji su se okrenuli novitetima, maštanju, razmišljanju, koji razmišljaju o uspešnosti prodaje upakovanog proizvoda na tržištu sa svih aspekata o kojima smo pisali u prethodnim pasusima.

Dešava se i da se postojeći proizvod unapredi i razvije pa se dobije potpuno nov dizajn ambalaže.

Kako se izrađuje kartonska kutija?

Postoje ravna i talasasta lepenka, pa tako proizvodni pogon firme za izradu kartonskih ambalaža mora da poseduje mašinu za lepljenje i savijanje kutija.

Takva mašina je opremljena savremenim sistemom kontrole proizvodnog procesa, pa osim što vrši nadzor, kontroliše i debljinu nanosa lepila, ali i izbacuje s proizvodne linije kutije koje ne zadovoljavaju podešene parametre, ne zaustavljajući prosec mehaničke izrade.

To uveliko ubrzava proizvodni proces. Ovaj sistem takođe omogućava više tačaka lepljenja čime se dodatno proširuje proizvodni asortiman.

Mašine za proizvodnju kutija su u potpunosti modularne (izrazito brze i prilagodljive) što omogućuje kvalitetnu i brzu proizvodnju najrazličitije lake kartonske ambalaže. Mašina za savijanje araka papira i kartona izrezuje kutije s mogućnošću reljefnog tiska, foliotiska tj. zlatotiska i rezanje kutija. Olakšava rad, povećava produktivnost i time omogućuje još veću tačnost u proizvodnji.

Da li ste imali priliku da prođete kroz neki deo procesa proizvodnje ambalaže? Verujemo da je mnogima posebno interesantan industrijski dizajn. Pišite nam u komentarima.

Podeli