Kako su kopirnice i štamparije u Beogradu postale unosan biznis

Kopirnice i štamparije nalaze se na velikom broju lokacija u Beogradu, a čini se da se otvara sve više prostora za ovaj biznis. Najveći broj kopirnica i štamparija nalazi se tamo gde su najpotrebnije: u blizini različitih ustanova gde ljudi imaju potrebu da ištampaju određene papire.

Zato ti u ovom tekstu otkrivamo na osnovu čega ovaj biznis postiže uspeh i koje mogućnosti nosi sa sobom, zbog čega se smatra unosnim.

Raznovrsna ponuda usluga – mnogo više od štampanja 

Usluge štampanja obično koristimo za najosnovije stvari, one koje su svima poznate, poput štampanja određenog papira, ili kopiranja određene literature, ali opus usluga koprinica je daleko veći, a primer za to je i Print Plot studio – Štamparija Beograd.

U usluge kopirnica i štamparija spadaju i izrade master i doktorskih radova, koji se štampaju na poseban način, zatim izrađivanje vizit karti, štampanje različith flajera, kao i postera i banera. Dakle, različitim sverama poslovanja može zatrebati upravo neka od usluga koju nude kopirnice i štamparije.

Zato je najbolja reklama za ovakav biznis dobro urađen posao, odnosno zadovoljni korisnici koji će imati šta i da pokažu i na taj način predoče ljudima u svojoj okolini prednost i mogućnosti određene štamparije čijim su poizvodom zadovoljni. 

Dobar izbor lokacije prilikom otvaranja kopirnice ili štamparije

Lokacija igra izuzetno važnu ulogu kada je u pitanju pokretanje biznisa kao što je otvaranje kopirnice i štamparije. Dakle, o tome je bilo reči na samom početku ovog teksta a sada ćemo ti detaljnije objasniti na koji način utiče dobar odabir lokacije. 

Verujemo da znaš bar jednu koprinicu u blizini osnovne ili srednje škole, a ukoliko si već na fakultetu sigurno možeš da nabrojiš i više od jedne kopirnice u blizini. Zašto je to tako? 

Sećaš li se kada ti je bilo potrebno da prikupiš beleške sa predavanja iz nečije sveske pa je bilo potebno otići do kopirnice? Ili možda kada je bilo potrebno ištampati seminarski rad ili sličan projekat? 

Gde se održavaju predavanja i časovi, i gde se kreću đaci, studenti i profesori,  ima potrebe i za štamparijama i koprinicama. U ovakvim radnjama se misli na sve, pa tako možeš doći sa USB flešom, sveskom, a ponekad čak i sa dokumentom u telefonu, i prebacivanje i štampanje dokumenta će biti moguće.

Čovek koji lista žutu knjigu

Kopirnice u blizini opšina i drugih državnih ustanova

Kada treba da dobiješ određena dokumenta, ili produžiš neka koja već imaš, odnosno kada treba da da odeš kod lekara ili da uzmeš određenu potvrdu u opštini, u velikom broju slučajeva ćeš naići na kopirnicu negde u blizini. 

Kao što smo već rekli, kopirnice i štamparije nalaze se tamo gde su najpotrebnije, a ovakve lokacije definitivno jesu plodonosne. Na ovaj način svi su na dobitku: kopirnice imaju posla, a svako ko je u žurbi zaboravio da ponese određeni papir, može to uraditi u blizini. 

Variranje u cenama za štampanje i kopiranje

Beograd je veliki grad, pa su samim tim određene lokacije za posao znatno bolje od nekih drugih. Takva situacija dovodi i do variranja u cenama, ali ona nije jedini faktor. Dakle, lokacija je neosporno važna, ali važan je i proizvod koji dobijemo kada odnesemo nešto da nam se kopira ili ištampa. Takođe, na cenu može uticati i ono što mi želimo da dobijemo.

Dakle, ako je kopiranje jedne strane 10 dinara, ukoliko kopiramo dokument koji ima veliki broj strana, i cena po strani se može smanjiti. Na ovaj način kopirnice izlaze svojim klijentima u susret, i daju im mogućnost da mnogo veći deo posla obave kod njih. 

Kao što smo već napomenuli kopirnica nadomak važnih ustanova ima najviše, ali ono što do sada nismo rekli je da mnogi smatraju da njihove cene mogu biti najviše. Ovo ne mora da znači, i ne bi trebalo da te odgovori od toga da uđeš i proveriš koliko koštaju usluge.

To bi ujedno bio i najbolji savet koji ti možemo dati: kada treba nešto da kopiraš uvek se raspitaj o cenama na više lokacija. Kopirnice i štamparije se razlikom u cenama pozicioniraju  na tržištu, a tvoje je da se odlučiš za jednu od opcija. 

Ovakav način poslovanja doneo je velikom broju kopirnica i štamparija veliki uspeh, pa samim tim možemo reći da je reč o unosnom  biznisu koji ima mnogo prostora za razvitak.

Podeli