Knjigovodstvo: profesija sa konstantnom potražnjom za stručnim kadrom

Jedna od najdeficitarnijih profesija u Srbiji je zvanje knjigovođe, a zanimljiva je činjenica da profesionalaca sa ovim zvanjem gotovo nikada nema u evidencijama Nacionalnih službi za zapošljavanje. Pitate se zašto je tako? Odgovor je prilično jednostavan: na svako preduzeće, čak i najmanji obrt, kiosk ili bakalnicu, dolazi minimum jedan knjigovođa. Velike kompanije zapošljavaju na desetine njih, kako bi vodili računa o administrativnim poslovima.

Da li je knjigovođa svima potreban? Da, jeste.

Iako njihov posao laicima izgleda kao unos podataka, knjigovođe zapravo vrše vrlo obiman spektar usluga – od pomoći pri otvaranju i registraciji firme, prijave radnika, obračuna zarada, brige o finansijama firme, mogućim poreskim olakšicama, plaćanjima poreza, do izrade završnog računa, budno oko odgovornog knjigovođe treba da isprati sve.

Ukoliko razmišljate o promeni karijere i želite posao na kojem su primanja dobra, a radno vreme izvesno, ako ste odgovorni, marljivi i od poverenja, kurs knjigovodstva bi mogao biti pravi izbor za vas. U nastavku ćemo vam objasniti kakve veštine i sposobnosti knjigovođa treba da poseduje (usvajaju se na kursu, ne morate da posedujete predznanje), kao i šta su njihova glavna zaduženja.

Knjigovođa

Koja znanja i osobine treba da poseduje budući knjigovođa?

Ako se odlučite da pođete na kurs, bilo da je individualni, grupni ili online kurs knjigovodstva, niko od vas neće očekivati da imate predznanja iz oblasti ekonomije. Ukoliko ih imate možda ćete neke pojmove poznavati, ali i ako ih nemate usvojićete ih na predavanjima.

Nastava je podeljena u osam nastavnih blokova, od kojih svaki obrađuje sledeće predmete:

 1. Uvod u knjigovodstvo – osnovni pojmovi; Osnivački bilans – sastavljanje; Usluge – primljeni račun.
 2. PDV – pojam i evidencije; Osnovna sredstva – primljeni račun; Materijal – primljeni račun; Veleprodaja – primljeni račun.
 3. Maloprodaja – primljeni račun; Alat i inventar/zalihe – primljeni račun; Uvoz robe.
 4. Veleprodaja – izdati račun; Izvoz robe; Maloprodaja – dnevni pazar; Usluge – izdati račun.
 5. Međunarodni računovodstveni standardi – MRS; Nivelacija cena; Obračun izlaza zaliha; Zarade (obračun i knjiženje).
 6. Izvodi dinarski; Dati avansi; Izvodi devizni – realizovane kursne razlike.
 7. Primljeni avansi; Konačni računi; Blagajna.
 8. PDV u građevinarstvu; Obračun RUC u MP; Rashodi, manjkovi i viškovi; Poreska prijava – PPPDV i pregled obračuna PDV – POPDV.
 9. Obračun amortizacije; Sumnjiva i sporna potraživanja; Nerealizovane kursne razlike – kursiranje; Zaključni list.
 10. Zaključna knjiženja; Poreski bilans; Finansijski izveštaj – popunjavanje obrazaca; Priprema za ispit.

Tokom tranja kursa polaznici će prisustvovati teoretskim predavanjima, nakon kojih će slediti interaktivne radionice tokom kojih će imati priliku da vide praktične primere naučenog i samostalno testiranje stečenih znanja, uz podršku mentora.

Nakon položenog završnog ispita, steći ćete zvanje knjigovođe i moći ćete da aplicirate za posao u bilo kojoj knjigovodstvenoj agenciji ili da pokrenete vlastiti obrt. Završni deo obuke čini praktičan rad u realnom okruženju, nakon čega sledi sertifikacija obučenosti.

Budući knjigovođa treba da ima odlično oko za detalje, da bude odličan s brojevima, da ima snažnu radnu etiku, da je odgovoran i častan, da ima odlične komunikacione sposobnosti, da se snalazi u timskom radu, da pouzdan, kreativan i dobro organizovan. Iako su sve nabrojane osobine važne za buduće knjigovođe, osećaj da uliva poverenje je jedna od dominantnih. Knjigovođa dobija najpoverljivije informacije o poslovanju firme, stoga nikako ne sme da ih zloupotrebi i izazove probleme svojim klijentima.

Koja su zaduženja knjigovođe?

Knjigovođe mogu raditi za računovodstvene i knjigovodstvene agencije, mogu biti samozaposleni i pružati svoje usluge na osnovu ugovora kompanijama ili pojedincima. Treća opcija je rad u okviru kompanija kojima primarna delatnost nije knjigovodstvo, ali usled velikih poslovnih obrta zapošljavaju in-house knjigovođe,.

Generalno, glavna zaduženja knjigovođa su sledeća:

 • Vođenje finansijske evidencije koristeći kompjuterizovane i ručne sisteme knjigovodstva.
 • Unos podataka u knjige prometa i usaglašavanje računa, pripremanje probnog bilansa knjiga, vođenje glavnih knjiga i priprema finansijskih izveštaja.
 • Obralun i priprema platnih spiskova, kao i obračuni za komunalne, poreske i druge račune.
 • Popunjavanje i podnošenje formulara za obračun poreza, obrasce za naknade za zaposlene, obrasce za penzijske doprinose i druge državne dokumente.
 • Priprema poreskih prijava za lica i preduzeća.
 • Priprema drugih statističkih, finansijskih i računovodstvenih izveštaja

Koliko zarađuju knjigovođe?

Pitanje koje vas sigurno zanima je koliko zarađuje prosečan knjigovođa. Prema portalu infoplate, novčana naknada za puno radno vreme za računovođu sa kursom (prethodno završena srednja škola) u beogradskim opštinama je 75.900 rsd.

Naravno, ovaj iznos ne treba uzimati zdravo za gotovo. Plata može biti i značajno veća, zavisno od agencije za koju radite, broja klijenata, vrste usluga koju im pružate (nisu sve knjigovodstvene usluge jednake, a potreba za njima se razlikuje od klijenta do klijenta=.

Podeli