Koji ili koi – Kako se piše

Ukoliko se pitate da li se piše koji ili koi, tačan odgovor glasi: koji. Objašnjenje zašto je to slučaj pročitajte u nastavku. 

Objašnjenje zašto je ispravno koji

Ne piše se glas J u grupama vokala kada se glas I nađe na drugom mestu, izuzev u slučajevima kada je J deo osnove ili tvorbenog formanta, kao što je slučaj sa zamenicom koji, stoga se ona obavezno piše sa J. 

Isto je i sa svim njenim drugim oblicima – ženskim i srednjim rodom jednine i množine: koje, koja itd.

Nadamo se da više nemate dilemu da li je pravilno koji ili koi, te da u budućnosti neće biti zabune ni u pisanju.

Podeli