KOMS pokrenula kampanju “Misli na mlade!”

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je krajem prošle godine pokrenula kampanju “Misli na mlade!” koja ima za cilj da skrene pažnju šire javnosti na potrebe mladih, kao i ispunjavanje istih na sistematski i sveobuhvatan način.

Mladi na vladi

“Misli na mlade!’‘ je kampanja koju KOMS preduzima u cilju skretanja pažnje na potrebu da se poboljša međusektorska saradnja u oblasti sprovođenja Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine.

Zašto je to važno?

Mladi su kategorija stanovništva koja deli probleme ostalih građana, ali se suočava i sa posebnim izazovima.

  • Preko 33% mladih, uzrasta 15-30 godina je nezaposleno;
  • Polovina počinilaca krivičnih dela su mladi;
  • Mlade žene su među najčešćim žrtvama nasilja;
  • Primetan je rast vršnjačkog nasilja;
  • Mladi nedovoljno učestvuju u donošenju odluka koje ih se tiču.

Šta je cilj?

Međusektorska saradnja – Na prvi pogled je očigledno da se problemi sa kojim se suočavaju mladi, tiču različitih oblasti, počevši od zdravlja, preko obrazovanja, bezbednosti, životne sredine, pa sve do finansija. Stoga je potrebno da im se priđe na sveobuhvatan način, uz uključivanje svih relevantnih institucija.

Agenda za mlade – Usvajanje ove agende, kao jasnog programa aktivnosti usmerenih ka mladima, će doprineti da ministarstva obuhvaćena Nacionalnom strategijom za mlade 2015-2025. godine aktivno sprovode svoju ulogu u poboljšavanju statusa mladih, kao i odgovaranju na njihove potrebe i izazove.

Mladi na Vladi – Mladi treba da budu prioritet cele Vlade, a ne samo resornog Ministarstva. Jedino kroz takvo viđenje mladih mogu se očekivati dobri rezultate i adekvatne mere u budućnosti.

Pratite haštag #MladiNaVladi na Tviteru, Fejsbuku i Instagramu i Fejsbuk stranicu “Misli na mlade!” kako biste bili u toku sa rezultatima kampanje.

Podeli