Kriminalističko-Policijska akademija

Kriminalističko-policijska akademija je ustanova koja se bavi školovanjem kadrova iz oblasti bezbednosti i sfere poslova kriminalističko-policijske problematike.

figurice policajaca

Kriminalističko policijska akademija korene vuče s početka 20. veka kada se 1921. godine otvara prva državna Policijska škola koju je otvorio prvi direktor Policijske škole, čuveni dr Arčibald Rajs. Tokom brojnih promena u XX veku, Kriminalističko-policijska akademija (KPA) konačno biva utvrđena kao samostalna visokoškolska ustanova za ostvarivanje akademskih i strukovnih studijskih programa svih nivoa, 2006. godine.

Studijski programi Kriminalističko-policijske Akademije

#1 – Osnovne strukovne studije kriminalistike

 • Trajanje studija: 3 godine – 6 semestara – 180 ESPB bodova
 • Smerovi od druge i treće godine:
  • Kriminalističko-forenzička izborna grupa (II godina – 8 obaveznih predmeta i 2 izborna; IV godina – 6 obaveznih i 2 izborna predmeta)
  • Policijsko-bezbednosna izborna grupa (isto)
 • Stečeno zvanje: strukovni kriminalista.

#2 – Osnovne akademske studije (studije I stepena)

Trajanje: 4 godine – 8 semestara – 240 ESPB bodova.
Smerovi na osnovnim studijama KPA:

 • Osnovne akademske studije kriminalistike
  • Prva i druga godina po 10 obaveznih
  • Treća i četvrta godina šest obaveznih i četiri izborna
  • Izborni predmeti za koje se studenti opredeljuju u trećoj i četvrtoj godini, proističu iz 3 izborne grupe predmeta:
   • Kriminalistička izborna grupa
   • Policijska izborna grupa
   • Bezbednosna izborna grupa
  • Stečeno zvanje: kriminalista
 • Osnovne akademske studije Informatika i računarstvo
 • Osnovne akademske studije Forenzičko inženjerstvo

#3 – Master akademske studije (studije II stepena)

Trajanje: 1 godina – 2 semestra – 60 ESPB bodova.
Smerovi master studija i stečena zvanja:

 • Master akademske studije kriminalistika (master kriminalista)
  • Uslovi upisa na master kriminalistike:
   • Završene snovne akademske studije (240 ESPB bodova) na fakultetima iz oblasti društveno-humanističkih nauka i oblasti kriminalistike, bezbednosti i zaštite životne sredine.
   • Za studente drugih fakulteta – najmanje prosek 8.00 za upis bez prijemnog ispita.
    • Prijemni ispit – 3 od 6 predmeta: Kriminalistička taktika; Nacionalna bezbednost; Organizacija i poslovi policije; Pravo unutrašnjih poslova; Krivično pravo-opšti deo; Socijalna patologija.
   • Broj mesta: 150.
  • Master akademske studije Informatika i računarstvo (master informatičar)
   • Uslovi upisa:
    • Završene osnovne studije na fakultetima iz tehničko-tehnološke, prirodno matematičke, kriminalističke, bezbednosne, pravne i ekonomske oblasti tj. nauka. (240 ESPB bodova)
    • Za studente drugih fakulteta – najmanje prosek 8.00 za upis bez prijemnog ispita.
    • Prijemni ispit – 3 od 6 predmeta: Diskretna matematika; Arhitekture računara; Bezbednost podataka; Osnovi telekomunikacija; Računarske mreže; Operativni sistemi.
    • Broj mesta: 32.
   • Master akademske studije Forenzičko inženjerstvo (master inženjer tehnologije)
    • Uslovi upisa:
     • Završene osnovne studije iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka, prirodno matematičke sfere, medicinskih nauka, kriminalistike, bezbednosti, prava, ekonomije i socijalne edukacije i rehabilitacije.
     • Za studente drugih fakulteta – najmanje prosek 8.00 za upis bez prijemnog ispita.
     • Prijemni ispit – 3 od 6 predmeta: Biologija; Osnovi forenzike; Fizička hemija; Fizika; Hemija; Matematika.
     • Broj mesta: 25.

#4 – Specijalističke akademske studije

Trajanje specijalističkih akademskih studija: 1 godina – 2 semestra – 60 ESPB bodova.
Broj mesta: 100.
Stečeno zvanje: specijalista kriminalista
Smerovi specijalističkih studija:

 • Kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta (KSSOK)
  • Uslovi za upis:
   • Završene osnovne i master studije (300 ESPB bodova) koje sprovodi Kriminalističko-policijska akademija, Pravni fakultet ili drugi društveni
  • Bezbednosna zaštita lica i imovine (BZLI)
   • Uslovi za upis:
    • Završene osnovne i master studije (300 ESPB bodova) koje sprovodi Kriminalističko-policijska akademija, Fakultet bezbednosti i drugi društveni, prirodno-matematički i tehničko-tehnološki
   • Izvršno upravljanje u sistemu državne uprave (IUSDU)
    • Uslovi za upis:
     • Završene osnovne i master studije (300 ESPB bodova) koje sprovodi Kriminalističko-policijska akademija, Vojna akademija ili drugi društveni

Prijemni ispit i upis na osnovne strukovne i osn. akademske studije

Uslovi za upis:

 • Završena četvorogodišnja srednja škola.
 • Test zdravstvenog stanja, psiholoških sposobnosti, ispit provere sklonosti i sposobnosti.
 • Posebni uslovi u poglednu zdravstvenog stanja i uslovi morfološkog statusa (za strukovne i akademske studijske programe kriminalistike) i opšti uslovi u pogledu zdravstvenog stanja (za akademske studije Forenzičko inženjerstvo i Informatika i računarstvo).
  • Uslovi morfološkog statusa:
   • Muškarci – najmanje 170cm (max 10kg gore-dole kada se oduzme 100cm od visine)
   • Žene – najmanje 163cm (max 3kg gore odnosno 10kg dole kada se oduzme 100cm od visine)

Test sposobnosti i sklonosti

 • Strukovne i akademske studije kriminalistike (20 na budžet i 120 samofinansiranje; 45 na budžet i 105 samofinansiranje.)
  • Test određenih bazično-motoričkih sposobnosti (max 20 bodova)
  • Test opšte informisanosti (max 20 bodova)
  • Test znanja iz srpskog jezika i književnosti (max 20 bodova)
 • Akademske studije Forenzičko inženjerstvo (5 na budžet i 35 samofinansiranje)
  • Test opšte informisanosti (max 20 bodova)
  • Test iz matematike (max 20 bodova)
  • Test iz hemije (max 20 bodova)
 • Akademske studije Informatika i računarstvo (5 budžet i 55 samofinansiranje)
  • Test opšte informisanosti (max 20 bodova)
  • Test iz matematike (max 20 bodova)
  • Test iz informatike (max 20 bodova)

Školarina

 • Osnovne strukovne studije: 72.000 RSD;
 • Osnovne akademske studije: 72.000 RSD;
 • Master akademske studije: domaći studenti – 86.000 RSD; strani studenti – 120.000 RSD;
 • Specijalističke akademske studije: domaći studenti – 86.000 RSD; strani studenti – 120.000 RSD.
slika


KONTAKT
Adresa: Cara Dušana 196, 11080 Zemun
Telefon: 011/3161-444
Website: http://www.kpa.edu.rs/
Email: dekanat@kpa.edu.rs

Podeli