KSON – Konferencija studenata organizacionih nauka

Cilj ove konferencije je edukovanje studenata o različitim aspektima internet poslovanja, značaju interneta u marketingu i bankarstvu i promovisanje interneta kao mesta za razvoj poslovnih ideja.


U organizaciji Saveza studenata Fakulteta organizacionih nauka od 21-25. marta 2013. po prvi put u studentskom odmralištu „Ratko Mitrović“, na Zlatiboru, biće održan KSON.

Konferencija je namenjena studentima FON-a koji će imati priliku da kroz predavanja, panel diskusije i takmičenja steknu uvid o značaju interent tehnologija i njihovoj primenljivosti u praksi.
Pored studenata, na konferenciji će učestvovati profesori i asistenti sa Fakulteta organizacionih nauka kao i stručni kadrovi i predstavnici kompanija.

Cilj organizatora jeste da doprinesu boljoj komunikaciji i saradnji studenta, nastavnog kadra FON-a i kompanija, potencijalnih poslodavaca.

Odmralište „Ratko Mitrović“ raspolaže sa četiri razdvojene vile (Lovćen, Zlatibor, Romanija, Srbija), ali takođe i konferencijskim salama gde će se konferencija održavati.

Za više detalja i informacija o KSON-u posetite facebook profil ili sajt.

Podeli