Kubizam

Kubizam, L cube – kocka, fran.
Pod ovim imenom, podrazumeva se estetika revolucija, koju su izmedju 1907. I 1914. izvršili Pablo Pikaso i Žorž Brak.

Kao prva slika ovog pokreta, smatra se Pikasova kompozicija “Avinjonske devojke”, devojke lakog morala.

Tri dimenzije se vidi u pokretu istovremeno, i ako  to deluje nelogično, zato se na portretima Kubita vide odjednom 2 oka, 2 uha, čelo i potiljak, prednji deo grudi i leđa.

Važna je forma stvari, kocka, krug, kolaž! Rastvaranje slika u detalje!

Podeli