“Life cycle of an oil field” Međunarodni akademski seminar

Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST Beograd (Board of Europian Students of Technology) organizuje dvanaesti po redu Međunarodni akademski seminar na temu eksploatacije nafte, pod nazivom “Life cycle of an oil field’’.

Međunarodni seminar u organizaciji BEST-a Beograd

Ovogodišnji seminar će biti održan u periodu od 2 -11. maja 2014. godine u saradnji sa
Rudarsko-geološkim i Tehnološko-metalurškim fakultetom. Učesnici seminara: 24 participanta sa 20 Univerziteta iz 15 zemalja i studenti Univerziteta u Beogradu. Ove godine, akademskom delu seminara prisustvovaće studenti Univerziteta u Beogradu, čije studije nalaze primenu u naftnoj industriji. Selekcija će se vršiti na osnovu ostvarenog uspeha u dosadašnjem školovanju i stepenu zainteresovanosti za temu. Učesnici seminara, biće u mogućnosti da steknu osnovna znanja o eksploataciji nafte, kao i da se
upoznaju sa praktičnim radom prilikom posete Rafineriji nafte Pančeva-NIS.

BEST kao organizacija koja širom Evrope podstiče saradnju Univerziteta, kompanija i studenata, kroz ovakve događaje želi da unapredi razmenu znanja i kulturnih vrednosti mladih širom Evrope. Osnovni ciljevi seminara su:

  • pružanje temeljnog znanja putem predavanja eminentnih profesora Univerziteta u Beogradu, ali i
  • vrhunskih stručnjaka iz kompanija sa kojima će studenti sarađivati;
  • praktičan rad kroz studije slučaja i raznovrsne radionice, ali i posete institutima, fabrikama,
  • muzejima i samim kompanijama;
  • sticanje novih kontakata i poznanstava kroz timski rad na projektu;
  • upoznavanje kulture, običaja i načina života u Beogradu i Srbiji;
  • polaganje završnog testa provere stečenog znanja na kraju seminara od strane profesora i
  • stručnjaka iz kompanija;
  • sticanje ESPB bodova, koji se mogu priznati na većini evropskih Univerziteta;

Edukativni partner seminara je kompanija NIS, koja je kroz svoj projekat ‘’Energija znanja’’ podržala akademski stručni seminar: “Life cycle of an oil field”. Projekat je podržan od strane: Grada Beograda, Univerziteta u Beogradu, MOS-a, Kancelarije za mlade, kao i Rudarsko-geološkog i Tehnološko-metalurškog fakulteta.

Za više informacija o seminaru posetite sajt seminara http://best.rs/spc14/, kao i sajt BEST-a Beograd.

Podeli