„Manasija“ Vasko Popa

Ciklus – “Hodočašće”.
Prvobitno ime bilo je Resava.
Resavska škola – prepisivačka škola.
Despot je tražio da se izvrši reforma pravopisa.

Prva strofa – metafora, aludira na boje fresaka u Manasiji.
Jabuka – simbol sunca, dominiraju plava I zlatna boja.

Zograf – slikar fresaka i ikona (srednjovekovni naziv).
Slika zografa koji mirno crta, kičica mu se ne mrda i u tome se ogleda njegova mirnoća, smireost, hrabrost.

Anafora – reči na početku stihova koji se ponavljaju.
Asonanca – ponavljanje suglasnika.

“Poslednji beskraj u oku” podseca nas na lepotu fresaka.

Podeli