Mašinski materijali

Vežba 2 – Odeđivanje tvrdoće dinamičkim dejstvom sile

Za određivanje tvrdoće dinamičkim dejstvom sile primenjuju se 2 metode : 1. Poldi – ispitivanje tvrdoće udarom. 2. Šor –...

Vežba 1 – Određivanje tvrdoće dinamičkim dejstvom sile

Tvrdoća predstavlja mehaničko svojstvo materijala, a definiše se kao otpor kojim se neko telo suprotstavlja prodiranju drugog tvrđeg tela u...

Osnovi teorije legura. Dijagrami stanja

na svojstva materijala može da se utiče dodavanjem različitih elemenata, menja se struktura i svojstva. legiranje je dodavanje hemijskih elemenata....

Kristalizacija, greške kristalne rešetke i difuzija

Proces kristalizacije utiče na veličinu i oblik metalnog zrna koje se formira u celoj zapremini oblika. Kristalizacija metala Kristalizacija –...

Kristalna struktura i geometrija elementarnih kristalnih rešetki

Struktura materijala zavisi od rasporeda atom, jona ili molekula u sklopu čvrstog tela kao i od sila veza između njih....

Uvodna razmatranja o materijalima

Materijali u mašinstvu Osnovna grupa materijala (osnovne –prirodni koren) : metali, keramika i polimeri Izvedena grupa materijala su kompozitni materijali...

Struktura atoma i atomske veze

Atom je najmanja neutralna čestica koja odražava osobine datog elementa. –  svojstva čvrstih materijala zavise od rasporeda atoma, ali i...