adl adl

Magazin: Mehanika 1

Najnovije

Određivanje položaja centra (središta) sistema vezanih paralelnih sila sl 126 Koristeći Varinjonovu teoremu o momentu rezultante pisanu za tačku A...

Osnovni pojmovi Trenje nastaje pri pomeranju tela po površi drugog tela koje stvara otpor u dodirnom tačkama tih tela. sl...

Određivanje položaja centra (središta) sistema vezanih paralelnih sila sl 126 Koristeći Varinjonovu teoremu o...

Osnovni pojmovi Trenje nastaje pri pomeranju tela po površi drugog tela koje stvara otpor...

Vrste opterećenja Pod opterećenjem se podrazumeva svaki aktivni uticaj koji deluje na telo. Opterećenja...

Promena glavnog momenta pri promeni redukcione tačke Pri promeni redukcione tačke menja se glavni...

Teorema o paralelnom prenošenju sile Teorema : Dejstvo sile na telo neće se promeniti...

Slaganje dveju paralelnih sila može se pokazati da ovaj sistem sila može zameniti jednostavnijim,...

Moment sile za tačku  Objasnjenje slike: -u tački A deluje sila F čija napadna...

Geometrijski način slaganja sistema sučeljnih sila Svaki sistem sučeljnih sila ima rezultantu koja je...

Sila Sila – karakteriše količinsku meru mehaničkog međudejstva između materijalnih tela. Mehanička dejstva između...

Mehanika – nauka koja proučava opšte zakone mehaničkih kretanja i ravnoteže mehaničkih objekata. Oslanja...