Magazin: Otpornost materijala

Najnovije

Presečne sile – sile u poprečnom preseku štapa-grede – pri proizvoljnom opterećenju, u težištu preseka dobijamo jednurezultantnu silu i jedan...

SILE Spoljašnje sile – posmatramo samo jedno telo, uklanjajući sva ostala koja ga okružuju. Uticaj na posmatrano telo zamenjujemo silama...

Presečne sile – sile u poprečnom preseku štapa-grede – pri proizvoljnom opterećenju, u težištu...

SILE Spoljašnje sile – posmatramo samo jedno telo, uklanjajući sva ostala koja ga okružuju....

Poprečni presek – figura ili slika u presečnoj ravni koja je upravna na podužnu osu...

Pojam deformacije Ako je posmatrano telo (konstrukcija ili neki njen deo) izloženo dejstvu spoljašnjih...

Predmet proučavanja Jedan od osnovnih inženjerskih zadataka je da se zagarantuje čvrstoća i krutost...