Medjunarodno tržište kapitala

Medjunarodno tržište kapitala

 

Predstavlja mehanizam putem koga se suficit u kapitalu jednih zemalja peliva u kapital za pokrivanje deficita drugih zemalja u cilju ostvarivanja razvojnog procesa.

Na tom tržištu formiranju se medjunarodne kotacije i  cene (kamata, dividenda).

Oblici:

  1. bankarsko tržište depozita i kredita
  2. tržište obveznica
  3. tržište akcija i drugih HoV

Od 1945-1960. Bilo je zatvoreno

Od 1960-1973. Dolazi do naglog razvoja tržišta kapitala

Od 1973-1974. Dolazi do velike krize. Bila je izazvana naglim skokom cene nafte. Uvodjenjem fluktuirajućeg deviznog kursa, velike prezaduženosti zemalja u razvoju.

1987. ponovo dolazi do krize. Jer su cene akcija opale za 50%.

1977. dolazi do krize izazvana krizom u zemljama Azijskih tigrova (Koreja, Singaput, Tajvan, Hong – kong, Malezija, Indonezija i Tajland).

Najpoznatije berze: Njujorška (finansijski najjača), Londonska (najstarija), Tokijska, Frankfurtska, Pariska.

Evrodolarsko tržište: odobravanje kredita u valutama druge zemlje koja nije valuta te zemlje (uglavnom u $).

1960. hladni rat

Ulaže se u druge banke.

 

Podeli