Medjunarodno udruženje za razvoj (IDA)

Medjunarodno udruženje za razvoj počelo je sa radom 1960. godine.

Zadatak ove banke je da obezbedi kredite najnerazvijenijim zemljama sveta.
Pomažu rast životnog standarda stanovnika.

Mogu da ih dobiju zemlje čiji je društveni proizvod po glavi stanovnika 875$.

Rok otplate je do 40 godina. Period mirovanja je 10 godina. Ne plaća se kamata, već samo provizija.

Po podacima iz 2002. 162 zemlje su članice. Kapital kojim raspolaže je 23 milijarde$.

IDA i IBRD predstavljaju svetsku banku.

Medjunarodna finansijska korporacija IFC

Otpočela je sa radom 1956.godine. Kredit kojim raspolaže je 2.5milijarde$. Cilj kreditiranja je razvoj privatnog sektora. Prethodno Jugoslavija je bila članica od 1968.

Podeli