Mere koje direktno utiču na količinu

  1. Kontigenti – količina ili vrednost robe čiji obim odredjuje vlada s tim što ministarstvu za trgovinu i privrednoj komori prepušta izbor uvoznika. Ovakvim načinom uvoza se često izaziva korupcija pa je svetska trgovinska organizacija protiv kontigenata. Postoje odredjeni kriterijumi prilikom izbora uvoznika putem kontigenata (koje preduzeće se prvo prijavilo za uvoz). Kontigenti mogu da se obnavljaju tokom godine.
  2. Kvote – količina ili vrednost robe koja se uvozi il izvozi i koje se odredjuje na osnovu uvoza prethodne godine. Kvote mogu da se odrede kvartalno, polugodišnje ili godišnje. Carine vrše kontrolu uvezenih kvota. Obnavljanje kvota je moguće s tim što su carine 2-3 puta veće.
  3. Dozvole – izdaju se za specifične robe (umetnička dela, vojna oprema, opojne droge).
  4. Zabrane – retko se primenjuju (u krajnjoj nuždi). Razlozi mogu biti mnogobrojni:
  • Sanitarni – vezana za ispravnost robe koja se uvozi.
  • Politički razlozi – kada postoji mogućnost da se izvrši agresija neke zemlje
  • Ekonomski razlozi – ukoliko zemlji preti glad izdaje se zabrana za izvoz prehrambenih proizvoda, poljoprivrednih, i sl.

Podeli