Monetarne finansije

Monetarni sistem je skup mera, instrumenata, institucija kojima se kreira (stvara) i povlači (poništava) novac u opticaju (prometu).

Zakonom je uredjen i jedinstven. Njime se regulišu monetarni tokovi u društvu.

 

Monetarna politika je skup mera, pravila kojima se reguliše dinamika i struktura novčane mase, tj. kretanje (cirkulacija) novca u fazi prometa u društvu.

Zadatak monetarne ekonomije je da snabdeva ciklus reprodukcije, potrebnom količinom kako bi se normalno odvijao proces društvene reprodukcije.

 

Likvidnost je sposobnost blagovremenog (na vreme) ispunjavanja novčanih obaveza. (u banci prema klijentima, u preduzeću prema dobavljačima)

Podeli