Monoteističke religije

Četiri velike monoteističke religije „žive“ (postoje od kada su nastale pa do danas). Za razliku od ostalih koje su ušle u običajnu praksu i ostaju kao deo tradicije. Svi veruju u postojanje jednog Boga.

Osobine monoteističkih religija:

–         univerzalističke, svi ljudi koji je prihvataju osećaju da im odgovara. Velike državne tvorevine, Rimsko carstvo.

–         objavljene, „istina objave“. Bog se obraća pojedincima i daje im uloge da obavljaju na ovozemaljskom svetu.

–         soterološke (soter – spasitelj), dodelio im je ulogu spasenja naroda, bira ih. Hrist, Buda, Muhamed, Mojsije.

–         asketske, asketizam – smeran život. Odricanje od preterane čulnosti, zadovoljstva. Smeran čovek može proći rajska vrata.

–         eshatološke, eshatol – ono kajanje. Učenje o kraju sveta, apokalipsi.

Podeli