Motivaciono pismo i propratno pismo – kako napisati i koje su razlike

Ako se pitaš i ako ne znaš kako napisati motivaciono pismo, veruj nam na reč, znamo tvoju muku i susreli smo se sa njom, više puta. Pored pisanja CV-ja, jedan od nekoliko koraka do zaposlenja ili pronalaska prakse po želji, čini i pisanje motivacionog pisma koje će baš tebe izdvojiti u gomili poslatih prijava.

Čak iako nikada nisi imao priliku da pišeš motivaciono pismo, bez brige, ovaj tekst će ti odgovoriti na pitanja šta je motivaciono pismo uopšte i zašto je važno, kako se piše motivaciono pismo koje će motivisati poslodavce da otvore baš tvoj CV i upoznaju se sa tvojim veštinama i iskustvom, kao i nekoliko dobrih i loših primera motivacionog pisma.

Pisanje motivacionog pisma na lap topu

Šta je motivaciono pismo i zašto je važno?

Motivaciono pismo je kratko delo u kojem si baš ti glavni lik – govori o tebi, tvojoj prošlosti, tvojim ambicijama, ličnosti i tvojim interesovanjima. Motivaciono pismo je esej koji predstavlja obavezan deo dokumentacije kod većine konkursa, bilo da je reč o poslu, stipendiji, praksi, volontiranju, studijama u inostranstvu, studentskoj razmeni ili studiranju uopšte.

Pisanje CV-ja može biti pomalo dosadno i suvoparno navođenje šturih informacija, dok pisanje motivacionog pisma ipak podrazumeva malo više i vremena i inspiracije. Savršen recept za pisanje pisma, koje je vrlo često odlučujuće da li će te neko pozvati na razgovor ili će tvoja prijava završiti u folderu nepročitanih CV-jeva, krije se u tome koliko ti sam poznaješ sebe i koliko si vešt u pisanju, a u tome ti mi možemo pomoći određenim smernicama.

Motivaciono pismo mora da odgovori na nekoliko pitanja:

 • Zašto želiš da budeš deo organizacije ili programa za koji konkurišeš?
 • Zašto si baš ti prava osoba za određeni posao ili praksu?
 • Na koji način se odabrani posao ili praksa uklapa u tvoje lične ciljeve?
 • Šta ti možeš da ponudiš?
 • Koji su tvoji motivi za uspeh na odabranom poslu ili praksi?

Uloga motivacionog pisma

Osnovni cilj motivacionog pisma je da prikažeš sebe u najboljem svetlu nekome ko te uopšte ne poznaje, tako što ćeš ih ubediti da si baš ti ono što je njima potrebno. Prilikom prijave na konkurs, neophodno je uz radnu biografiju, odnosno CV, priložiti i motivaciono pismo, jer je samo u tom slučaju prijava potpuna i vrlo često će se samo takva prijava uvažiti.

Ono što pismo pruža je mogućnost da se lično obratiš poslodavcu, što je ponekad i presudno u samoj selekciji, zato ako je navedeno u uslovima konkursa da je potrebno napisati motivaciono pismo, to obavezno i uradi.

Glavna uloga motivacionog pisma je da razjasni i pre svega dopuni činjenice iz biografije, odnosno CV-ja. Motivaciono pismo svi nazivaju i propratnim pismom, ali blage razlike između ova dva termina ipak postoje o čemu će biti reči nešto kasnije.

Još jedan od razloga zašto bi trebalo pažljivo i studiozno pristupiti pripremi pisma je činjenica da motivacionim pismom imaš šansu da detaljnije predstaviš i svoja znanja i svoje veštine, koje su u CV taksativno nabrojane. Imaj na umu da je motivaciono pismo logična dopuna i nastavak tvoje biografije, ali ne i njena prepričana verzija.

Propratno pismo i motivaciono pismo – sličnosti i razlike

Iako vrlo često i sami poslodavci ne prave jasnu razliku između ove dve vrste pisama, razlika postoji, kako formalna, tako i suštinska. Kako bi se razumelo po čemu se razlikuju ova dva pisma, prvo je važno napraviti razliku između samih termina.

Naime, propratno pismo je kao što i sam pridev kaže, pismo koje prati CV. Reč je o pismu koje se uglavnom piše prilikom prijave za posao i u kojem bi kandidat trebalo da navede sve svoje prednosti, koje su u biografiji već navedene, u odnosu na druge kandidate.

Motivaciono pismo pak, kao što i njemu samo ime kaže, ima za cilj da dodatno ubedi poslodavca, da ga motiviše da otvori CV i zadrži se na njemu duže od 5 sekundi, kao što je obično praksa prilikom čitanja prijava. 

Najbolje je da se propratno pismo zamisli kao uvod u biografiju, a motivaciono pismo kao snažni zaključak prodajnog tela za određenu poziciju.

Propratno pismo – specifikacije

Ako ne znaš kako napisati propratno pismo tako da odgovoriš na sva očekivanja poslodavaca, ne očajavaj, jer je pisanje propratnog pisma čista formalnost. Propratno pismo uz CV je deo uobičajene aplikacije za posao. Reč je pratećem dokumentu čija je uloga da pojasni određene delove biografije koji su važni za mesto za koje se konkuriše.

Naime, svrha propratnog pisma je da istakne kako se određeni podaci iz CV-ja podudaraju sa pozicijom za koju se konkuriše. Propratno pismo se šalje onda kada se konkuriše za slobodno mesto za koje je raspisan konkurs, bilo interno ili javno.

Ako se kontaktira kompanija za koju nije raspisan konkurs za otvorena mesta, onda je poželjno napisati motivaciono pismo u konkursnoj prijavi.

Pisanje pisma naliv perom

Propratno pismo – forma i dužina

Kada je u pitanju propratno pismo dužina ne bi trebalo da bude veća od jedne strane, na kojoj bi trebalo da se odgovori poslodavcu zašto baš tebe treba da zaposli. Propratno pismo je forma klasičnog poslovnog pisma.

Sama forma se razlikuje u zavisnosti od toga da li se pismo štampa ili šalje putem mejla, ali su razlike male. Uz obraćanje sa Poštovani/a (pa prezime ukoliko znate prezime osobe kojoj se obraćate) počinje svako propratno pismo koje se završava zahvaljivanjem i imenom i prezimenom kandidata.

Ako se propratno pismo šalje poštom ili kao poseban dokument putem mejla, neophodno je u desnom gornjem uglu napisati svoje kontakt podatke – svoju adresu, e-mail adresu i broj telefona. Ove informacije nisu neophodne ako se propratno pismo šalje u telu mejla koji već sadrži potpis kandidata.

Ukoliko se prijava šalje poštom, potrebno je odštampati propratno pismo na papiru A4, isto kao i CV, i poslati u beloj koverti. Štampanje na papirima druge boje osim bele i upotreba drugih boja slova osim crne se ne savetuje.

Dobar primer propratnog pisma predstavlja onaj primer koji je pismen i kojim se ukratko prepričava napisano u CV-ju. Takođe, ako se propratno pismo piše u posebnom dokumentu koji je potrebno prikačiti u telo mejla, potrebno je obratiti pažnju na samo imenovanje dokumenta – idealno je napisati Propratno pismo ime i prezime kandidata.

Kako napisati motivaciono pismo?

Kao što smo pomenuli, motivaciono pismo je pismo koje se prilaže uz CV i koje se koristi za opisivanje zašto si baš ti savršen kandidat za određnu poziciju. Postoje četiri specifična slučaja kada se motivaciono pismo mora pisati, bez obzira da li je u konkursu tako navedeno ili ne:

 • Prijava za obrazovni program na fakultetu ili univerzitetu
 • Prijava za rad u neprofitnoj organizaciji
 • Prijava za volontiranje u određenoj organizaciji
 • Prijava za pripravnički staž u određenoj kompaniji.

Dobro motivaciono pismo je jednosmerno pismo u kojem kandidat najbolje predstavlja sebe, svoju priču i svoje interesovanje za položaj za koji se prijavljuje.

Za pisanje motivacionog pisma potrebna je motivacija i vreme. Neretko se dešava da se u telu mejla atačuje CV, a da trepćući kursor na belom ekranu treperi i po dva sata, jer nemaš ideju kako da započneš priču o sebi – ko si ti da sebe hvališ, to treba neko drugi da uradi.

Svako motivaciono pismo se sastoji od tri glavna dela: uvod, telo i zaključak.

Uvod u motivaciono pismo

Počni od ličnih informacija – ko si ti, šta radiš, daj objašnjanje o trenutnom angažmanu, o tome za šta se prijavljuješ, gde, napravi kratak privlačan uvod gde ćeš izneti stav o sebi i zašto se prijavljuješ za određenu poziciju.

Pomeni neki opšti razlog zašto se prijavljuješ, a zatim u dublje razloge zaroni u većini svog motivacionog pisma. Zamisli uvod kao hipotezu koju si postavljao sebi prilikom pisanja seminarskog rada, a koju si u daljem radu dokazivao i objašnjavao.

Telo motivacionog pisma

Telo motivacionog pisma je glavni deo motivacionog pisma. Ovaj deo pisma je najbolje zamisliti kao prodajni deo gde zaista prodaješ sebe, spominjući svoja dostignuća, veštine i strasti prema onome za šta se prijavljuješ.

U ovom delu pisma je najbolje navoditi činjenice, jer svako ko redovno čita motivaciona pisma može da napravi jasnu razliku između izmišljenih i stvarnih priča. Motivaciono pismo treba da pokazuje da zaista želiš da budeš deo onoga za šta konkurišeš.

Zaključak

Zaključak je onaj deo motivacionog pisma gde bi trebalo pomenuti buduće lične planove, ali tako upakovane da imaju veze sa pozicijom za koju se konkuriše. Takođe, u ovom delu se mogu pomenuti lične želje na profesionalnom planu, koje su usko u vezi sa pozicijom za koju se konkuriše.

Lap top, olovke, slušalice i ukrasna tabla

Motivaciono pismo forma

U zavisnosti od toga šta se u konkursu traži i da li postoji prijavni formular ili ne, forma motivacionog pisma se razlikuje.

Poseban formular za prijavu

Naime, ponekad je sam formular za konkurisanje takav da sadrži određeni odeljak za motivaciono pismo u kojem je potrebno napisati ga. U tom slučaju, forma motivacionog pisma je jednostavna – početak pisma sa Poštovani/a, kraj sa ukazivanjem poštovanja i potpisom.

Motivaciono pismo u posebnom dokumentu

Uglavnom se prijava za neki konkurs šalje putem mejla, pa je potrebno pored CV-ja, prikačiti i motivaciono pismo. Iako je danas retko da se CV i motivaciono pismo šalju putem pošte, i dalje postoje kompanije koje to praktikuju, te je potrebno ispoštovati formu motivacionog pisma koja je uniformisana širom sveta, pa motivaciono pismo na engleskom jeziku ili bilo kojem drugom uvek treba da izgleda isto (ako u konkursu nije naglašeno drugačije).

Gornji levi ugao:

 • Ime kontakta
 • Pozicija kontakta
 • Ime organizacije
 • Adresa organizacije.

Gornji desni ugao:

 • Ime kandidata
 • Adresa
 • Telefon
 • Mejl adresa
 • Datum kada se šalje motivaciono pismo.

Kraj motivacionog pisma:

 • Zahvalnica
 • Ukazivanje poštovanja
 • Ime i prezime kandidata

primer: Unapred zahvalan na odgovoru.

S poštovanjem,

Petar Petrović

Odgovorite na očekivanja poslodavca motivacionim pismom

Kako bi motivaciono pismo bilo vredno čitanje i kako bi navelo poslodavca da otvori i CV i pozove kandidata na intervju, potrebno je razmišljati kao sam poslodavac prilikom pisanja motivacionog pisma.

Poželjno je uskladiti ciljeve, znanja i mogućnosti sa potrebama i planovima poslodavca. Naravno, uvek treba biti iskren i navoditi isključivo istinite podatke, a sama forma motivacionog pisma omogućava da se izraziš slobodnije kako bi odgovorio na očekivanja poslodavca.

Ono što je poslodavcu bitno dok čita motivaciono pismo je da dobije uvid u to:

 • Da li poseduješ kvalifikacije i određeno obazovanje;
 • Da li poseduješ određene poželjne veštine;
 • Da li poseduješ radno iskustvo (praksu, volontiranje);
 • Zašto želiš da budeš deo njegovog tima.

Pre pisanja motivacionog pisma potrebno je razmisliti dva puta kako bi stekao uvid u to šta poslodavac želi i šta mu je potrebno. U tome mnogo mogu da pomognu i navedene potrebne veštine u uslovima konkursa, kao i sam sajt kompanije i publikacije koje izdaje kompanija za koju konkurišeš.

Zašto ti?

Prilikom pisanja motivacionog pisma vrlo je bitno konstantno imati na umu da ta kratka priča o tebi mora da ostavi poseban utisak na onoga ko je čita, a to će se desiti samo onda ako sadrži nešto što će zainteresovati čitaoca.

Uz svoja relevantna dostignuća i iskustvo, istakni dugoročne ciljeve koji su usklađeni sa ciljevima same kompanije.

Zašto oni?

U motivacionom pismu je potrebno izdvojiti jedan deo koji će govoriti o tome zašto želiš da budeš deo baš tog tima za koji konkurišeš. To može biti jedna ili dve rečenice koje će pokazati da si dobro uradio “domaći zadatak” i informisao se na internetu, putem medija, kod prijatelja… 

Pazi da te dve rečenice ne prerastu u hvalospev, već nenametljivo pohvali njihov rad i istakni neke prednosti koje baš tu kompaniju razlikuju od drugih, koje su istih ili sličnih interesovanja.

Smišljanje motivacionog pisma za lap topom

Kako predstaviti svoja iskustva i dostignuća u pismu?

Mnogima je teško da hvale sebe, jer smatraju da to ne treba da rade sami, već da je to posao drugih, ali kako je pismo preporuke jedno, a motivaciono pismo nešto sasvim drugo, trebalo bi ipak napisati i kratak esej o sebi koji tebe ističe u prvi plan.

Naime, uz pomoć svoje biografije, u nekoliko dobro formulisanih rečenica napravi priču o tome kako su se tvoja dostignuća odrazila na razvoj organizacije u kojoj si volontirao ili kako je napredovao projekat na kojem si bio angažovan.

U ovom delu možeš navoditi egzaktne podatke šta se tačno promenilo i kako, da li se povećala prodaja, zarada i za koliko, da li se otpočela neka nova saradnja, kao i da li se sam proces daljeg rada poboljšao. Takođe, napomeni kako si ti nagrađen za ono što se desilo.

Kako izgleda motivaciono pismo?

Iako mnogi ne znaju kako se piše motivaciono pismo, svima je dobro poznato da je bolje u tri reči reći sve nego na tri strane, zato forma motivacionog pisma podrazumeva jednu A4 stranu sa najviše tri, četiri pasusa.

Za razliku od CV-ja koji se piše u trećem licu jednine, motivaciono pismo se piše u prvom licu jednine, jer se njime direktno obraća osobi koja vrši selekciju prijavljenih kandidata. Naravno da je ono o čemu treba voditi posebno računa pravopis, ali i gramatičke i slovne greške, pogotovo ako je u pitanju motivaciono pismo na engleskom ili nekom drugom jeziku.

Prilikom pisanja motivacionog pisma, obrati pažnju na latinična slova (š, đ, č, ć, ž), kao i na pravljenje razmaka posle znakova interpunkcije. Pored tvojih podataka, motivaciono pismo mora da sadrži i podatke kompanije ili organizacije kojoj je pismo upućeno.

Ako nemaš tačan podatak kome se konkretno obraćaš, online pronađi ime, na primer, direktora ljudskih resursa. Svako pismo je potrebno završiti ljubazno i učtivo, pa je ista situacija i sa motivacionim.

Možeš da skreneš pažnju da ćeš ih pozvati da se raspitaš o daljim koracima selekcije jer pojedine kompanije ne obaveštavaju kandidate o rezultatima konkursa. Pozivom ćeš pokazati inicijativu i motivisanost, a ujedno ćeš dobiti i korisne i značajne informacije.

Pravila prilikom pisanja motivacionog pisma

Ako nemaš iskustvo i ne znaš kako napisati motivaciono pismo, uz jednostavna pravila i savete kako to uraditi na najprofesionalniji i najautentičniji način, ovaj zadatak ne bi trebalo da bude isuviše težak.

Pored svega što je već pomenuto, potrebno je istaći da je jedno od pravila za pisanje motivacionog pisma i to da je potrebno pomenuti samo iskustva koja imaju veze sa onim za šta apliciraš, jer nije potrebno ići u širinu.

Prava mera je ono što je potrebno u svakom motivacionom pismu – nemoj se previše hvaliti, ali nemoj ni biti skroman. Za pisanje motivacionog pisma je potrebno vreme, stoga odvoj dovoljno vremena da razmisliš, napišeš i naravno proveriš napisano pre slanja.

Misli o tome da je tvoje pismo možda jedno od nekoliko hiljada, pa budi kreativan i potrudi se da jednostavnim upadicama sa stilom ostaneš u sećanju onoga ko čita kako bi prošao prvi krug selekcije.

Ne zaboravi da se pre početka pisanja motivacionog pisma dobro informišeš o poslu ili programu za koji apliciraš, jer vrlo često same informacije o onome za šta konkurišeš čine bar trećinu motivacionog pisma upakovanog na onaj način na koji tebi odgovara.

Kucanje na lap topu u kuhinji

Ključni glagoli za pisanje motivacionog pisma

Pojedine reči mame i “kupuju” pažnju prilikom čitanja, a ako se pitaš kako se piše motivaciono pismo, onda će ti ove reči sigurno pomoći u samom pisanju. Takve reči su uglavnom glagoli, pa kada je u pitanju motivaciono pismo ideje za reči koje bi trebalo koristiti su:

 • analizirati;
 • biti siguran, biti agilan, biti konzistentan, biti prijemčiv za, biti kreativan;
 • volontirati, voditi;
 • generisati;
 • dokazati, davati instrukcije, deomonstrirati, dostići;
 • završiti;
 • izumeti, istražiti, identifikovati;
 • komunicirati, konsolidovati, koordinisati, kvalifikovati se za;
 • motivisati;
 • napredovati, naučiti, nadgledati;
 • obezbediti, obnoviti, obučavati, održavati, ojačati, organizovati;
 • planirati, poboljšati, preuzeti, proveriti, pokrenuti, postići, primeniti, promovisati;
 • razviti, razumeti, rešiti, rukovoditi;
 • savladati, savetovati, sarađivati, stvoriti;
 • testirati, transformisati;
 • upoznati, usavršiti se, uticati, učestvovati, učiti, umrežiti se, ubediti, unapređivati.

Reči i fraze koje definitivno ne bi trebalo koristiti u svom motivacionom pismu, iako zvuče lepo su:

 • mentorisao
 • timski igrač
 • najbolji u klasi
 • vredan radnik
 • dimaničan radnik
 • sposoban da sam sebe motiviše
 • razmišljanje izvan okvira/izvan kutije
 • orijentisan na rezultate

Suština motivacionog pisma jeste predstaviti sebe u najboljem mogućem svetlu, ali ne i napisati hvalospev o sebi koristeći reči u svrhu opisivanja ličnosti na arogantan način.

Neka činjenice govore o tome kakav si, jer poslodavac uvek traži osobu koja će moći da se posveti svojim radnim zadacima, koja će učiti iz posla i savesno ga obavljati, a da uz to donosi pozitivne rezultate za samu kompaniju.

Kako poslodavac ili HR tim često prelete preko prijave i motivacionog pisma, imaj na umu korišćenje pravih reči, jer pojedine fraze upadaju u oči kao pročitane već mnogo puta, te se često dešava da zbog motivacionog pisma, CV ne bude otvoren.

Motivaciono pismo – greške koje treba izbegavati

Kada je u pitanju motivaciono pismo greške nisu dopuštene. Često se dešava da pismo bude prekratko i da se samo malo opširnije prepiše sve iz CV-ja, a nisu retke ni one situacije kada motivaciono pismo preraste u roman ili čak bajku, a to se nikako ne savetuje.

U daljem tekstu navodimo neke uobičajene greške koje podnosioci prijava čine prilikom pisanja motivacionog pisma. Kako bi tvoja prijava bila uspešna, pokušaj da izbegneš sledeće greške prilikom pisanja motivacionog pisma:

 1. Kopija drugog motivacionog pisma koje si pronašao na internetu – mnogi smatraju da motivaciono pismo nije preterano bitno te neretko pronađu neki dobar online primer i samo ga prekopiraju. To nikako nije dobra praksa. Motivaciono pismo treba da odgovara ličnoj kvalifikaciji i iskustvu, kao i željenoj poziciji za koju se konkuriše. Zato svako motivaciono pismo mora da sadrži neki sopstveni stil.
 2. Motivaciono pismo je čist odraz biografije (CV-ja) – kao što je napomenuto, potrebno je ne navoditi isključivo ono što stoji u biografiji, već je dopuniti. Motivaciono pismo treba da bude komplementarno CV-ju, pa možeš skrenuti pažnju na neke relevantne stavke svoje biografije, ali se usredsredi na ključne stavke koje su relevantne za poziciju za koju se konkuriše.
 3. Prepričavanje lične životne situacije – kako u motivacionom pismu sebe treba predstaviti kao najboljeg mogućeg kandidata za određenu poziciju, lični detalji iz života koji bude saosećajnost kod onoga ko čita pismo nikako ne bi trebalo da se nađu u motivacionom pismu. Misli o tome!
 4. Previše uopšteno motivaciono pismo – glavna uloga motivacionog pisma je da kandidata izdvoji iz mase, da prenese jasnu poruku, i da motivacija kandidata bude uočljiva onome ko čita pismo.
 5. Upotreba isuviše složenih reči – često se kandidati trude da koriste složeniji jezik kako bi privukli pažnju poslodavca, odnosno onog ko čita pismo, kako bi stvorili bolji imidž. Svakako da jezik u pismu treba u određenoj meri da odražava sposobnost izražavanja, ali uprkos tome, jednostavim jezikom se pružaju jasne poruke i misli, stoga svaka rečenica treba da ima jasno značenje. Što manje fraza to bolje motivaciono pismo!
 6. Nedostaju podaci o kontaktu – vrlo često se dešava da je pismo odlično, ali da nedostaju kontakt podaci o kandidatu, te poslodavac nema kako da kontaktira pošiljaoca. Zato, pre nego što pošalješ pismo, proveri da li si uključio sve potrebne informacije.
 7. Slovne greške – i najbolji greše, ali ne dozvoli da zbog nepažnje tvoje motivaciono pismo ne bude maksimalno profesionalno. Najbolje je da još neko pročita motivaciono pismo pored tebe, kako bi proverili pravopis i potencijalne slovne greške.
Radni sto - rokovnik, lap top, kafa i mobilni

Motivaciono pismo – primer dobro napisanih pisama i saveti pri pisanju

U zavisnosti od toga za šta se konkuriše, razlikovaće se sadržaj motivacionog pisma, ali će forma biti ista. Stoga primer motivacionog pisma koje je dobro napisano, može poslužiti.

#1 Motivaciono pismo za posao

Motivaciono pismo za posao vrlo često nije neophodno kada konkurišete jer je u fazi prijave, samo CV tražen – on najčešće daje tačan uvid u to šta je kandidat do sada radio, koliko ima iskustva i koje su njegove veštine i sposobnosti.

Međutim, motivaciono pismo može da bude plus ako se pitate kako pronaći posao i u potrazi ste za prvim zaposlenjem, jer ono kandidata izdvaja iz mase onih koji ga nikada ne napišu. Ipak, treba biti obazriv i zaključiti da li je zaista potrebno pisati motivaciono pismo ili je ono samo višak.

#2 Motivaciono pismo za fakultet i studije u inostranstvu

Motivaciono pismo za fakultet je obavezan deo dokumenata koje treba priložiti prilikom konkurisanja za master ili doktorske studije ili za studije u inostranstvu. Svi studenti, bez izuzetka, navode da im je najteži deo cele aplikacije na studije u inostranstvu pisanje motivacionog pisma.

Kako je motivaciono pismo ono koje treba da opiše tebe, tvoje iskustvo, ličnost, sposobnosti i veštine, želje i ciljeve ne čudi što je upravo motivaciono pismo srce svake aplikacije. Neretko je upravo ono razlog zašto su kandidati negde primljeni na studije ili nisu.

Iz tih razloga, motivaciono pismo za studiranje u inostranstvu ili za prijavu na master i doktorske studije predstavlja sve ono što ne piše u CV-ju, već ono što dočarava tvoje planove za budućnost, zalaganja u prošlosti, ali i motiv za konkurisanje.

Uvod pre samog pisanja treba da sadrži header sa ličnim podacima kandidata i podacima programa na koji se aplicira (katedra, univerzitet).

 1. Pasus pozdrava i namera – početak treba da uveče čitaoca i da ga zaintrigira, zato se savetuje da se počne konkretno i direktno, sa odmah predstavljenim ciljem, odnosno za šta se konkuriše.
 2. Zašto baš taj univerzitet/zašto baš ta tema – ovaj deo motivacionog pisma može da sadrži priču o dugoj tradiciji univerziteta, o kvalitetu nastave, o nekom profesoru konkretno… Odabir teme je najbolje objasniti u skladu sa ličnim interesovanjima, odnosno sa tim kako je baš ta tema usklađena sa profesionalnim rastom kojem težiš.
 3. Dosadašnje obrazovanje – potrebno je da se opišu svi studentski projekti, radovi, eseji, zalaganja i slično. Dosadašnji akademski put bi trebalo da čini jednu i jasnu celinu u motivacionom pismu.
 4. Vannastavne aktivnosti – ovaj deo pisma treba da sadrži aktivizam, volontiranja, seminare, članstva, treninge, konferencije, okrugle stolove. Vrlo često je ovaj deo veoma bitan u pismu jer on pojedinca predstavlja kao svestranu osobu.
 5. Radno iskustvo – ovde se može pored dosadašnjeg radnog iskustva napomenuti i internacionalna pozadina i sve ono što pokazuje da ti put u inostranstvo na duži period ne bi predstavljalo problem, već izazov.
 6. Želje, pozdravi – poslednji deo motivacionog pisma je rezervisan za zahvaljivanje, izražavanje uverenja i nadu da ukoliko se baš tebi ukaže prilika, poverenje koje ti se ukaže nećeš izneveriti.

Na kraju motivacionog pisma je potrebno staviti datum, mesto, potpis, kao i završne izjave. Kroz celo pismo je potrebno provlačiti lične profesionalne planove nakon studija jer univerziteti vole da vide da se baš njihov program uklapa u planove kandidata.

#3 Motivaciono pismo za praksu

Motivaciono pismo za praksu, kao i motivaciono pismo za volontiranje, slične je forme kao i pismo za posao. U njemu bi kandidat trebalo da napiše sve svoje motivacije za samu poziciju, kao i da lične ciljeve uskladi sa ciljevima kompanije ili organizacije za koju konkuriše.

Veoma je bitno ne navoditi kompletno dosadašnje iskustvo ako ono nema nikakve veze sa pozicijom za koju se konkuriše, pa tako ako se prijavljuješ za praksu u sektoru digitalnog marketinga, nije mnogo značajno navesti da si preko omladinske radio na građevini, ali je vrlo važno nagovestiti završen online kurs u oblasti oglašavanja na društvenim mrežama.

Dodatni saveti za pisanje motivacionog pisma

 • Mamac na početku – ništa ne utiče na ljudski mozak tako dobro kao ljudska priča, zato ispričaj svoju priču, ali bez previše ličnih detalja već napravi balans. Koristeći sistem obrnute piramide i stavljanjem najvažnijih informacija na sam početak, čitalac se odmah uvlači u priču, što je i cilj motivacionog pisma.
 • Dovoljna dužina motivacionog pisma – kao što smo rekli, idealna dužina je tri paragrafa, ali je to promenljivo u zavisnosti od toga da li je drugačije naglašeno u konkursu. Poslodavci troše malo vremena na čitanje motivacionih pisama (ako nije naznačeno da je i motivaciono pismo potrebno za selekciju), stoga je važno zadržati njihovu pažnju, pa je idealno pismo ono koje zadrži pažnju posle 10 sekundi čitanja.
 • Prilagođen stil pisanja kulturi kompanije – u zavisnosti od toga za šta se konkuriše i sam stil pisanja treba da bude u istom duhu. Zato je vrlo važno temeljno se informisati o samoj kulturi kompanije za koju konkurišeš, kako bi se stil izražavanja u pismu prilagodio njihovom izražavanju.
 • Dve ili tri veštine, ne više – pažljivo pročitaj opis konkursa, pa izaberi dve ili tri veštine koje kompanija smatra veoma poželjnim da kandidat ima. Iskoristi motivaciono pismo kako bi dokazao da ih poseduješ, tako što ćeš objasniti kada si ih stekao i kako si ih koristio u prošlosti.

Motivaciono pismo uz CV je tvoje oružje u borbi za mesto i poziciju za koju želiš da konkurišeš. Ako se budeš držao svih pojedinosti iz ovog teksta, sigurno je da će poslodavac ili HR menadžer otvoriti i tvoj CV i vrlo verovatno te obavestiti o narednom krugu konkursa, a uz korisne savete za razgovor za posao i spisak najčešćih pitanja na intervju, sigurno ćeš opravdati sve napisano u pismu i zasluženo biti prvi izbor svih poslodavaca.

Podeli